Skip to main content

Demokratin behöver oss

Uppdaterad:

Materialet tar upp grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, representativ demokrati, rösträtten och religionsfrihet, samt en rad övningar och metoder för individuell och gemensam reflektion.

Nedladdningsbar skrift med övningsuppgifter från SST (Myndigheten för stöd till trossamfund). Informationskapitlen inkluderar faktarutor och reflektionsfrågor.

Läs avsnittet ”Representativ demokrati och rösträtten (s 14-17).

Förslag på relevanta övningar

  • Demokratistolen s 30
  • Förändringsträdet s 31
  • Om du måste välja s 32-33
  • Den nya församlingslokalen s 37
  • Demokratiaktörer s 38