Skip to main content

Grupper för föräldrar

Bildablommans olika grupper för föräldrar träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar och fika.

Familjeverkstan

Familjeverkstans material och grupper riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-20 år. Anmälan till [email protected]

Positivt föräldraskap

Vuxen
Studiecirkelmaterial för föräldrar som själva varit barn till missbrukare eller lever i medberoende. Rekommenderas för föräldrar när barnen samtidigt går i BIM-grupp. Anmälan till [email protected]

Barnen i våra hjärtan

Vuxen
Metodmaterialet ”Barnen i våra hjärtan” skrivet av Sonia Sherefay, i samverkan med Rädda Barnen. Materialet används i flera olika verksamheter idag och det finns att tillgå på ett flertal olika språk. Metodmaterialet är uppbyggt av olika teman som till exempel: ”Hur fungerar svenska familjer, hur svensk skola fungerar, antiagalagen, svensk socialtjänst etc.

Vi riktar oss till föräldrar med utländsk bakgrund, svenskfödda föräldrar är också välkomna.

”Ett + ett är inte alltid lika med två. Det kan bli tre, något mer än summan av de två delarna. Så säger Sonia Sherefay trebarnsmor och folkbildare med rötter i Egypten och Eritrea. Hon vill få oss att förstå att den ena kulturen inte är bättre än den andra. Vi behöver lära känna varandras olikheter för att kunna förstå varandra. På så sätt kan vi hjälpa våra barn att känna sig hemma i flera kulturer.” – Sonia Sherefay