Skip to main content

Grupper för barn och unga

Bildablommans olika grupper för barn och unga träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Gruppträffarna innehåller samtal, övningar, fika och skapande aktiviteter.

Skilda världar

Från 7 år

Stödgrupp för barn till separerade föräldrar. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till [email protected]

Psykisk ohälsa

Från 7 år
Stödgrupp för barn och ungdomar och deras familjer där det finns psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till [email protected]

BIM

Från 7 år
Stödgrupp för barn i missbruksfamiljer. Stödgrupp för föräldrar finns även. Denna grupp startar vi varje termin. Anmälan till [email protected]

TAPP – Teen Age Power Program

Från 13 år
Stödgrupp för tonåringar i missbruksfamiljer. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till [email protected]

Sorg

Från 10 år
Barnstödsgrupp som riktar sig till barn som har en nära anhörig som inte lever längre. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till [email protected]

Självkänsla

10-14 år
Riktningen är självkänsla och visionen är att bli stärkt inom detta. Detta görs genom samtal, övningar, fika och olika skapande aktiviteter. Gruppen startas efter behov och tillräckligt många intresserade. Anmälan till [email protected]

Tjej- och killsnack

Ett självförtroendestärkande material för ungdomar kring social kompetens, självkänsla och självförtroende. Anmälan till [email protected]

 

Sorggrupp med inriktning missbruk

12-20 år
Vi riktar oss till dig som är 12-20 år som förlorat en nära anhörig i sitt drogmissbruk. Vi kommer att fokusera på sorgeprocessen, förlustkrisen, att själv leva vidare och ge verktyg för att hantera den dubbla sorgen. I samverkan med Svenska kyrkan. Anmälan till [email protected]