Skip to main content

Tips på verksamhet och aktiviteter från Bildablomman

Evelina

Utställningen Evelina – de osynliga barnen och känslorna finns att boka. Utställningen har t.ex. tidigare visats under kampanjveckan – Du spelar roll. Skicka din beställning till [email protected].

Aktiviteter

Bildablomman erbjuder aktiviteter under till exempel Uppmärksamhetsveckan v.7, Internationella Autismdagen i april varje år och Anhörigveckan v.41.

Om uppmärksamhetsveckan – vecka 7 varje år

400 000 barn i Sverige beräknas leva med föräldrar som har en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige. Dessa barns situation uppmärksammas under vecka 7 i Vart femte barn-kampanjen. Söderhamns kommun erbjuder i samarbete med Studieförbundet Bilda stödgrupper för barn med föräldrar som skilt sig, som dricker för mycket alkohol eller använder andra droger eller föräldrar som mår psykiskt dåligt. Skicka din beställning till [email protected]

Föreläsning/Infoträff

Bildablomman erbjuder informationsträffar vid efterfrågan till föreningar, skolor och övriga som arbetar med barn, unga och föräldrar. En infoträff kan t.ex. handla om verksamheten med stödgrupperna. Skicka din beställning till [email protected]

Ledarutbildningar

Bildablomman erbjuder även ledarutbildningar i följande koncept:

  • Barn till missbrukare: Hemligt och CAPT/TAPP två arbetsmaterial för grupper med ”barn i missbrukarfamiljer” (Bim-grupper) eller annan dysfunktion, till exempel psykisk ohälsa.
  • Föräldrastegen: En ledarutbildning för Studiecirkel om sex träffar med tonårsföräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap.
  • Komet: Handledning av lärargrupper med inriktning både på helklasslösningar och på stöd för barn som inte kan tillgodogöra sej undervisningen eller har kamratproblem.