Skip to main content

Så startades Bildablomman

Studieförbundet Bilda Mitt (tidigare GävleDala) har sedan hösten 1998 haft ett samarbete med Söderhamns kommun för att arbeta inom det sociala och pedagogiska fältet med grupparbetsmetoder som är allmänt förebyggande inom kommunens och de ideella organisationernas barn- och ungdomsarbete.

Främsta samarbetspartner är barn- och utbildningsnämnden (BUN), socialnämnden (SN) och kommunstyrelsen (KS). Kommunen, KS, som finansiellt stött Studieförbundet Bilda, har periodvis haft projektmedel från länsstyrelsens sociala enhet som i sin tur har haft regeringsmedel som de fördelat mellan länets kommuner efter ansökan.

Genom dessa medel har verksamheterna som inleddes 1998 med grupper i självförtroendeträning för unga tjejer, grupper för ”barn i missbrukarfamiljer och deras föräldrar” samt projekt Charlie – ett självförtroendestärkande material för åk F-6 kunnat utökas. Vi har nu flera evidensbaserade material som SkolKomet, ett lärarverktyg, Föräldrastegen för tonårsföräldrar och Familjeverkstan för föräldrar med yngre barn.