Skip to main content

Bilderna som präglar oss

Uppdaterad:

Bilderna som präglar oss är ett material med åtta samlingar och är tänkt för hemgrupper eller bibelstudiegrupper. Ni ser tillsammans på videoklipp med undervisning utifrån rubrikerna Världsbild, Gudsbild, Självbild, Idealbild, Nidbild, Drömbild och Avbild.

Klippen är mellan 10 och 20 minuter långa. Till varje tema finns det samtalsfrågor att fördjupa sig i för gruppen.
Det nedladdningsbara samtalsmaterialet innehåller också goda råd till dig som är samtalsledare.

Filmerna och samtalsunderlaget är gratis att ladda ner och använda när du rapporterar din studiecirkel till Bilda.
Kontakta din verksamhetsutvecklare för mer information.

 

Exempel från avsnittet "Världsbild"
Exempel från avsnittet "Världsbild"

”Bilderna som präglar oss” är framtaget av Lugnetkyrkan i Falun, Ekumeniakyrkans region mitt samt Studieförbundet Bilda.