Skip to main content

Vara nere – studiecirkelmaterial

Uppdaterad:

Vara nere studiecirkelmaterial är ett samtalsmaterial som handlar om psykisk ohälsa. Det bygger på de olika delarna i initiativet ”Vara nere” och är framtaget i samverkan med den ideella föreningen Mind.

År 2019 inledde Studieförbundet Bilda och den ideella föreningen Mind ett projekt för att förebygga och främjande arbetet för ungas psykiska hälsa. Vi samarbetade med unga och med experter och mejslade fram en ”baskunskap” om psykisk ohälsa.

Baskunskapen förpackades på en rad olika sätt. Vi når unga via Instagram, en kunskapsbank och en podd. Unga vill ha kunskap och de har rätt till den. Men det är vi vuxna som har ansvaret för att förmedla den. Och många gånger behöver vi också höja våra egna kunskaper. Därför tog vi även fram en ledarutbildning för alla som möter unga.

Vara nere Studiecirkelmaterial är tänkt fungera som en fördjupning av samtalet. Med grund i ledarutbildningen, kunskapsbanken, Instagram-kontot och podden skapas samtalen i gruppen.

Målgrupp

Personer som har intresse av att delta i en grupp och tillsammans lära sig mer om och diskutera psykisk ohälsa.

Materialet fungerar till exempel i:

  • ungdomsgrupper
  • föräldragrupper
  • en grupp med cirkelledare som leder unga eller vuxna
  • kyrkligt sammanhang
  • sekulärt sammanhang​​​​​​​

Syfte

Att utifrån 7 teman tillsammans lära sig mer om ämnet psykisk ohälsa.

Efter att gruppen arbetat med alla teman kommer ni att ha:

  • Kunskaper om psykisk ohälsa hos unga: begrepp, statistik, förekomst och könsskillnader
  • Förståelse för och skillnader mellan skam och skuld
  • Kunskap om ojämlikhet i psykisk ohälsa
  • Kunskap om risk- och skyddsfaktorer
  • Verktyg för samtal med någon som är nere​​​​​​​

Upplägg

Materialet är indelat i 7 teman. Varje tema innehåller övningar och diskussionsunderlag för 2 – 4 studietimmar. Gruppen bestämmer själva hur länge man arbetar med varje tema och studiecirkelns längd kan därför variera från 14 upp till 28 studiecirkeltimmar beroende på hur gruppen disponerar tiden.

För mer information och stöd för planering av studiecirkeln – vänd dig till något av våra kontor.

Förkunskaper

Varken cirkelledare eller deltagare behöver ha några förkunskaper om ämnet psykisk ohälsa. Cirkelledaren rekommenderas ha genomgått den webbaserade delen av Vara nere ledarutbildning. Den tar ca 75 min att genomföra enskilt. Till Vara nere ledarutbildning.

Alla övningar och diskussionsuppgifter i materialet är utformade från en allmän nivå så att man inte behöver utgå från sig själv eller bli privat. Det är ett folkbildande studiecirkelmaterial – inte ett material för behandling.