Skip to main content

Var går gränsen?

Uppdaterad:

Under hösten 2021 bjöd Studieförbundet Bilda in till samtal om kränkningar och våld i vår kristna gemenskap. Nedan hittar du de tre olika delarna av vår samtalsserie samt mer material för att komma igång med detta arbete i din församling.

Vi vet att det förekommer! Det händer i våra kristna familjer, grupper, i själavården och mellan individer. Vissa blir påverkade för livet i det som skulle vara de tryggaste av miljöer. Vi vill samtala om det vi ser, det vi vet och vad vi tillsammans kan göra för allas rätt till att i tillit få växa i sin tro och sina viktigaste gemenskaper.

Starta en process i din församling – redan nu!

Vill ni komma igång med ett konkret arbete för att förebygga våld och gränsöverskridande beteenden i din kyrka, men också skapa en bättre beredskap för att hantera sådana fall?

Här finns några material som kan hjälpa er på vägen – givetvis bistår vi gärna så att ni kommer igång på ett bra sätt!

  • Stoppa våld i nära relationer. Ett material för kyrkor. Detta är ett material som beskriver vad våld i nära relationer är och hur man upptäcker att någon är våldsutsatt. Det ger verktyg i hur man ska och inte ska agera när man upptäcker att någon är våldsutsatt. Materialet tar också upp teologiska reflektioner kring bibelord som berör relationen mellan man och kvinna. Arbetshäftet är framtaget av organisationen Restored i Storbritannien och översatt till svenska med deras tillåtelse. Materialet finns att beställa eller ladda ner via Pingst.
  • I Trygga Händer är en etisk vägledning för församlingar, föreningar och grupper av ledare för att skapa trygga platser för barn. I Trygga Händer har utvecklats av Frälsningsarmén och utgår från kristna värderingar och tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Bilda är en av de sju organisationer och samfund som kan erbjuda kurser i hur denna vägledning kan implementeras i er församlings verksamhet.
  • Kyrkan och #metoo är ett studiematerial som dels vill lyfta vad #metoo-rörelsen står för och vilka frågor som fortfarande är aktuella men även belysa hur vi kan arbeta med dessa frågor i kristna sammanhang. Materialet har förankrats i flera samfund under framtagandet, och lanseras under hösten 2021.

”Detta är ett viktigt och välkommet material för alla församlingar som vill vara redskap för Guds mission, vara salt och ljus. Här ges konkret samtalshjälp i det nödvändiga arbetet för att skapa rum för försoning.”  – Sofia Camnerin, Generalsekreterare Sveriges Kristna Råd

  • #killmiddag startades av jämlikhetsstiftelsen Make Equal sommaren 2016 som ett upprop till killar och män att börja med sig själva i strävan efter ett jämställt och jämlikt samhälle. Bilda arrangerar öppna, offentliga killmiddagar men kan också hjälpa er att ordna en killmiddag i din församling, både fysiskt och digitalt. En killmiddag kan med fördel följas upp med tematisk fördjupning om jämställdhet eller mäns våld mot kvinnor.
  • Träna Civilkurage Genom att träna civilkurage kan vi tillsammans bli bättre på att förhindra orättvisor, diskriminering och kränkningar i vardagen. I samverkan med Kristna Fredsrörelsen erbjuder vi workshops i er församling eller på er ort. Vi kan också erbjuda träningstillfällen digitalt. Vill du komma igång direkt – gå vår kostnadsfria webbaserade utbildning ”Civilkurage i tio steg”.

Se första delen av samtalsserien "Var går gränsen?"

Se andra delen av samtalsserien "Var går gränsen?"

Se tredje delen av samtalsserien "Var går gränsen?"