Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Glädje och gemenskap

Uppdaterad:

En av våra 14 000 cirkelledare heter Ingemar Karlsson. Han är ledare för asylsökande som inte har möjlighet att lära sig svenska på något annat sätt. I studiecirkeln skriver, läser och samtalar deltagarna i syfte att lära sig svenska innan man har möjlighet att börja på SFI.

– Att vara cirkelledare har gett mig många nya vänner, och jag har fått en stor inspiration och glädje i uppgiften, säger Ingemar

Han tror också att det har berikat många andra områden i livet.

– Mina drivkrafter är glädjen, engagemanget och gemenskapen med deltagarna och de andra cirkelledarna.

Ingemar berättar att Bilda har bidragit med studiematerialet, och att han som cirkelledare fått annat stöd från Bilda.

– Vi har fått vara med på olika studiedagar och utbildningsdagar. Efteråt kommer vi hem med en massa nya idéer som vi kan fortsätta jobba med.

Det var i stor utsträckning tack vare Bilda som cirkeln för asylsökande kunde starta och Ingemar känner att de fått ett värdefullt stöd. Utan ett färdigt upplägg hade det bara blivit en liten grupp, men nu har det växt till en stor verksamhet.

— Det har verkligen varit roligt att ha ett studieförbund bakom sig i den här verksamheten. Vi är väldigt tacksamma för Bildas stöd och insats.