Skip to main content

Män förändrar

Uppdaterad:

Är du en typisk man? Är du jämställd? Är det typiskt manligt?

Män förändrar är en digital utbildning, som är en snabb introduktion till jämställdhet. Du kommer lära dig använda begrepp som mänskliga rättigheter, sexism, härskarteknik och normer. På så sätt kan du vara med och förändra samhället så att det blir mer rättvist för alla. Flickor och pojkar, kvinnor och män.

Det handlar om allvarliga saker, som makt och lika rättigheter. Och om sånt som är en del av allas vardag, och hur små saker och förändringar kan ha stor betydelse.

Gör utbildningen tillsammans i en studiecirkel, här:

 

För dig som vill göra utbildningen enskilt, klicka här:

 

 

Mer om begrepp och ämnen

Här kan du läsa mer om begrepp och ämnen som tagits upp i den här utbildningen:

Jämställdhetsmyndigheten

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se

UMO.se

En webbplats för personer upp till 25 år, med kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

https://www.umo.se/jag/jamstalldhet/

SKL Jämställdhet

En Youtubekanal med bra och tankeväckande filmer om manlighet och jämställdhet, från Sveriges Kommuner och landsting.

https://www.youtube.com/channel/UChdFBHqbyJjyjvcfKVV-LdQ

Om de globala målen

https://www.globalamalen.se/

Bli tjejkunnig

Unga tjejers perspektiv på det som rör unga tjejer

http://www.flickaplattformen.se/tjejkunnig