Skip to main content

Samtalssamiska på distans

Uppdaterad:

Bures!/ Buoris!/ Burist!/ Bürest!/ Buaregh!  Vill du återta ditt språk? Samtalssamiska på distans ger dig möjlighet att skapa kontinuitet i din språkutveckling. Materialet är digitalt vilket underlättar deltagande oavsett geografi, och eftersom ni själva väljer inriktning på er cirkel utifrån Bildas material kan den anpassas till rätt nivå och det samiska språk ni vill studera.

Med hjälp av vårt kontaktnät kan vi stötta i att skapa självständiga grupper. I varje grupp hjälper vi till att utbilda och stödja en till två ledare, men gruppen hjälps åt att följa det studiematerial som finns.

Tre olika inriktningar på cirklarna

Media

Gruppen ser filmer och lär sig språket utifrån dessa.

Lärobokscirkeln

Gruppen studerar utifrån de skolböcker som finns (endast tillgänglig på nord, syd och Lulesamiska).

Dagens tema

Gruppen hjälps åt att utforska språket utifrån önskeord som man vill lära sig runt ett tema.

 

Alla cirklar är på distans och följer en Power Point. Tidsåtgången är 2,5 h med inlagda pauser och avslutas alltid med en stunds samtalssamiska.

 

Vi ansvarar för studiecirkeln och bidrar med följande

  • Hjälper er att söka deltagare i de olika språken så att gruppen blir lämpligt stor
  • Ger er stöd så att en eller flera av er kan fungera som ledare för gruppen
  • Startar och samlar in uppgifter så att gruppen kan fungera som studiecirkel
  • Ger er idéer och material att studera till träffarna
  • Ger er en gratis Zoomlicens så att ni kan träffas online när det passar er bäst.

Förkunskaper

Du behöver grundkunskap av ord på det samiska språk ni ska studera.

Praktiska förutsättningar

Dator behövs. För att delta i den digitala cirkeln bör du ha en fast internetuppkoppling om ni väljer cirkeln ”Media”. Mobilt internet kan fungera i cirklarna ”Lärobokscirkeln” och ”Dagens tema”.

 

Vill ni komma igång? Hör av dig till oss!

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).