Skip to main content

Samiska veckan i Jörn – Sámien vahkkuon Jyörasne

Uppdaterad:

Den 17 april – 22 april 2023 är det dags för samiska veckan i Jörn. Det blir flera olika aktiviteter för allmänheten, fritt inträde hela veckan! Här hittar ni programmet.

Sámien vahkkuon Jyörasne /Samiska veckan i Jörn. En vecka med workshops, föreläsningar, föreställningar, spel och språk!

Program 17 April – 22 April:

Mánnuodahkka – Måndag

Umesamiskt språkkafé med Seniorsamerna

Seniorsamerna vill verka för att en revitalisering av det umesamiska minoritetsspråket för seniora samer såväl som andra, bygga broar till vårt kulturella och språkliga arv samt erbjuda kursverksamhet anpassat till elevers förutsättningar inom det umesamiska området.
Tid: Kl. 18:00.
Lokal: JESS, Storgatan 34, Jörn.

Ingen anmälan, fritt inträde!

Dïjstahkka – Tisdag

Samer i brytningstid med Jan-Åke Olofsson

Jan-Åke Olofsson berättar och visar bilder som hans morfar Robert Lundgren, same och fotograf, dokumenterade kring den förvandling från nomadiserande till bofasta som många samer genomgick under det tidiga 1900-talet i Västerbottens inland.
Tid: Kl. 18:00.
Lokal: Jörns bibliotek

Ingen anmälan, fritt inträde!

Gasskavahkkuo – Onsdag

Författarbesök Tina Harnesk

Tid: Kl. 18:00.
Lokal: Jörns bibliotek
Läs mer: Möt författaren Tina Harnesk som berättar om sin debutroman, ”Folk som sår i snö”

Fritt inträde men anmälan krävs: Boka plats

Duarastahkka – Torsdag

Samiska ortsnamn med Joakim Bergdahl

Ortnamn som Jörn, Bureå och Dalkarlsliden ser vid första anblick inte ut att ha någonting gemensamt, men mycket tyder på att namnen bär på dolda samiska berättelser. Författaren och lokalhistorikern Joakim Bergdahl har genom sitt intresse för utrotningshotade språk gjort upptäckter som ställer stora delar av Skelleftebygdens skrivna historia på ända.
Tid: Kl. 18:00.
Lokal: JESS, Storgatan 34, Jörn.
Läs mer: Samiska ortsnamn

Ingen anmälan, fritt inträde!

Bierjiedahkka – Fredag

Stálu Árdna – samiskt dataspråkspel.

Skaparen av spelet, Tistou Blomberg ger möjlighet att testa och ställa frågor. Samiska brädspel.
Tid: Kl. 18:00.
Lokal: JESS, Storgatan 34, Jörn.

Lávvuodahkka – Lördag

Eventdag mellan 12:00-16:00
Lokal: Jörn Experience Hotel, Furugatan 11.

Stálu Árdna – Samiskt Dataspråkspel. Drop in
Tävlingar
Lekar
Pyssel

Verksamheterna pågår under dagen med några fasta hållpunkter:

12:00
Vätnoe/duodje/slöjd med Yvonne Stenberg Sjuonka. 
Yvonne Stenberg Sjuonka är en självlärd slöjdare från Máláge/Malå. Hon visar upp och berättar om sin slöjd från den skogssamiska kulturen inom den umesamiska områdestraditionen.

13:00
Samiska brädspel med Samuel Lindberg.
Bibliotekarie I Norsjö som lär de traditionella samiska brädspelen som finns på alla V8-bibliotek.

15:00
Underjordingar – Jåartannööletjh.
Barnteater med Giron Sámi Teáhter

 

Fritt inträde till alla arrangemang!

Bures boahtin

Buorisboahtem

Burist båhtem

Buerestbåhtieme

Buerie båeteme

Välkommen

 

Samiska veckan i Jörn arrangeras i samverkan med Seniorsamerna, Skellefteå Kommun och JESS (Jörns evenemang och samhällsservice).