Skip to main content
Ickevåld

Ickevåld

Ickevåld är att skapa den värld vi vill se - mot- och utan våld! Att tro på en kamp där mål och medel går ihop – där vi gör motstånd mot våld, förtryck och orättvisor med metoder som är ickevåldsliga, inkluderande och rättvisa! För fred, frihet från våld och hållbara sätt att leva!

Bilda och Ickevåld

Bildas folkbildning inom ickevåld sker i nära samverkan med vår medlemsorganisation Kristna Fredsrörelsen, som är en folkrörelse för fred genom ickevåld. Genom detta samarbete finns ett nätverk med utbildade ickevålds- och civilkuragetränare som kan ge introduktion och fördjupning. Kontakta ditt lokala Bildakontor för att veta mer.

Ickevåld – Årlig återkommande mötesplats

Ickevåld är en årligen återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser som väljer att STÅ UPP –  STÅ EMOT – STÄLLA OM, för en värld som lokalt och globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva. Den anordnas av Bilda, Kristna Fredsrörelsen, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) och Another Development Foundation tillsammans med flera partners.

 

Arrangemang, samtal och material om ickevåld

Träna civilkurage!
 • Studiecirkel, kurs och evenemang

Träna civilkurage!

Har du sett någon bli orättvist behandlad och ångrat att du inte agerade? Genom att träna upp vårt civilkurage kan vi tillsammans bli bättre på att förhindra...

 • Plats
  Skellefteå, Skellefteå kommun
 • Datum
  Kommande
 • Tillfällen
  Torsdag 18:30 - 21:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer

Tidigare Ickevåldsdagar

Ickevåld 2023 – Bygg strategi

Ickevåld är en återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser som väljer att stå upp, stå emot & ställa om. För fred och rättvisa, frihet från våld och för hållbara sätt att leva. Ickevåld 2023 arrangerades 20-22 oktober i Umeå.

Vi möts från olika kamper, organisationer och positioner i ett utbyte om hur förändring skapas, utan våld och med aktiv och målinriktad handling. Hur bygger vi effektiva strategier som ökar rörelsers möjligheter att nå sina mål?

Tre parallella spår för fördjupning:

 1. Alternativ till militarisering
 2. Klimat, hållbarhet, rättvisa
 3. Samskapande aktivism i en auktoritär tid
Ickevåld 2022 – Mobilisering för en annan värld

Ickevåld 2022 är den tredje årligen återkommande mötesplatsen för aktivister, forskare och rörelser som väljer att

STÅ UPP – STÅ EMOT – STÄLLA OM

för en värld som lokalt och globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2022 arrangerades den 14-16 oktober i Umeå, på Kulturhuset Klossen och Umeå Universitet.

Programmet bestod av input från aktuell forskning och en bredd av förändringsrörelser. Det byggde också i hög grad på utbytet mellan deltagarna, genom workshops och andra upplägg, med inriktning på hur vi som rörelser och
samhällsengagerade individer kan agera för att nå fram till våra mål att skapa positiv samhällsförändring.

Ickevåld 2021 – Världen - Sverige - Sápmi. En ickevåldsresa för en värld fri från våld

Ickevåld 2021 anordnades 27-28 november, och på grund av covid-19 som en digital mötesplats. Tema: ”Världen – Sverige – Sápmi. En ickevåldsresa för en värld fri från våld.”

Fyra programpunkter finns att ta del av i efterhand.

(Se de länkarna längre ned på sidan).

Hållplats 1: Världen

Resan börjar i Världen och till en dialog om kampen för fred och nedrustning, och kampen för klimaträttvisa och naturens rättigheter som en förutsättning för en värld fri från våld.

Hållplats 2: Sverige

Resan fortsätter till Sverige där dialogen om ett annorlunda Sverige börjar i de

Hållplats 3: Sápmi

Resan går därefter vidare till Sápmi och sätter fokus på kampen för

Ickevåld 2020 – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel

Ickevåld 2020 21-22 november, anordnades på grund av covid-19 som en helt digital mötesplats, av Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen och Another Development Foundation i samverkan med Rättighetscentrum Västerbotten, Såhkie Umeå sameförening, Várdduo – Centrum för samisk forskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Arrangemanget genomfördes med stöd av Umeå kommun och Stiftelsen för ickevåld.

Två programpunkter finns att ta del av i efterhand.

(Se de länkarna längre ned på sidan).

Digitala föreläsningar och samtal

Vissa föreläsningar och samtal från 2020 och 2021 års digitala dagar finns att ta del av. Läsa mer om varje programpunkt och klicka på länkarna för att se dem.

Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel

En föreläsning med Stellan Vinthagen som är professor professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts. Och dialog med Isatou Aysha Jones, entreprenör, föreläsare & initiativtagare till Black lives matter Sweden, Rose tjejjour & My sister’s keeper foundation.

Sápmi - Motstånd och ickevåld

En temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi. Ett motstånd mot kolonialism där kulturen spelar en central roll. Kvällen innehöll estradpoesi av Rönn-Lisa Zakrisson från Kiruna, texterna berör ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen. Och panelsamtal – Samisk kamp och ickevåld med deltagare:

 • Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
 • Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby
 • Henrik Blind, Gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk
 • Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby
 • Kristina Sehlin MacNeill, Forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
 • Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.
Ickevåld som nödvändighet, handling och hopp - i relation till klimatkris och militarisering

Ett panelsamtal under programpunkten ”Hållplats världen” 2022 mellan Ell Jarl från Fridays for future, Malin Nilsson IKFF och Stellan Vinthagen professor i Ickevåld. Samtalsledare Marie Sjöberg, IKFF.

Ickevåldsmetoder för alla och alltid. Landet, landsbygden, orten – Dåtid, nutid och framtid

Ett panelsamtal under programpunkten ”Hållplats Sverige” 2022 mellan aktivister och organisationer som verkar och har verkat för förändring lokalt. Manel Rodrick – Streetgäris, Christer Nilsson – Rädda Kynnefjäll och Sandra Eriksson ickevåldsaktivist, medlem i Nätverket Linje 17 mot Rasism, Verksamhetsutvecklare Fred och Ickevåld, Kristna Fredsrörelsen. Samtalsledare Karl-Johan Rahm

Vikten av ickevåldsliga handlingar och civilsamhällets/politikens/forskningens roll i samiska och urfolksfrågor

Ett panelsamtal under programpunkten ”Hållplats Sapmí 2022 med Kristina Sehlin MacNeil forskare på Várdduo – Centrum för samisk forskning tillsammans med Erik Törnlund och Kerstin Andersson från Amnesty Sápmi och Henrik Blind som är distriktsordförande för Miljöpartiet i Norrbotten.

Kamp & Kultur – i skuggan av en kolonial historia
Framträdanden av Juvva Pittja, Magda Andersson och Norrfolk, och panelsamtal om kulturens roll i kampen för den värld vi vill skapa!

Följ Ickevåld!

Ickevåld i sociala medier och webb:

Hemsida
Nyhetsbrev
Instagram
Facebook
Twitter

Kontaktperson