Skip to main content
Digital delaktighet

Digital delaktighet

Rätten att vara delaktig i samhället är fundamental. Den digitala utvecklingen har gått med en rasande fart och har förändrat hur vi arbetar, kommunicerar. konsumerar, lär oss och får tillgång till information och offentliga tjänster. Att leva i digitalt utanförskap kan skapa isolering och orsaka konsekvenser för livskvalitén. Möjligheten att forma och styra ditt liv blir begränsad, i synnerhet om du saknar socialt nätverk att ta hjälp av. Genom initiativet Kliv In gör vi det möjligt för nyanlända och asylsökande att få den hjälp de behöver. Tillsammans kan vi!

Gå med i nätverket

Vi som gör detta är Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan, med hjälp av finansiering från Länsstyrelserna.

Vi som gör detta

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund.

Läs mer om Studieförbundet Bilda

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Läs mer om Equmeniakyrkan