Skip to main content

Nätverket ”Kliv in” – digital delaktighet inom samhällsorientering

Bli ledare i digital samhällsorientering! Kliv in är ett nytt spännande nätverk för att öka asylsökandes och nyanländas delaktighet i digitala samhället. Var med som ledare, påverka, gör skillnad, få nya erfarenheter och engagera dig med andra som brinner för samma saker som du!

Vill du stödja asylsökande och nyanlända att träna svenska och lära sig mer om det svenska samhället? Vill du vara med och sprida kunskap och utforska digitala samhällets möjligheter tillsammans med nya och blivande svenskar?

Kliv in är till för dig som vill bli ledare, volontär eller redan är ledare i grupper för och med asylsökande och nyanlända. Vi söker särskilt dig som själv har erfarenhet av att söka asyl i Sverige och som har fått uppehållstillstånd. Genom digitala nätverksträffar där vi delar kunskap och erfarenhet, vill vi tillsammans med dig öka den digitala delaktigheten i samhället!

Anmäl ditt intresse

Du som:

  • har erfarenhet av att söka asyl i Sverige och som har fått uppehållstillstånd och/eller har tidigare erfarenhet av aktiviteter med asylsökande.
  • har intresse av digitala verktyg och vill lära sig mer om dessa.
  • vill delta i några digitala nätverksträffar under 2021-2022
  • vill leda studiecirklar i samhällsorientering med digital kunskap efter projektet, vill få uppdrag inom studieförbunden som ledare.

Vad får du?

Som medlem i nätverket får du inbjudningar till digitala nätverksträffar där du får inspiration, ny kunskap och möjlighet att dela erfarenheter med andra som också är engagerade i frågor som rör integration och digital delaktighet. Du kommer att få möjlighet att:

  • lära dig nya metoder i digital pedagogik
  • ta del av Bildas resursbank i digital kunskap och genomföra utbildningar som passar just dig tillsammans med andra deltagare
  • delta i seminarier och föreläsningar i teman kring digital delaktighet
  • möta andra eldsjälar som brinner för att skapa bättre förutsättningar för asylsökande i Sverige

 

Kliv in är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Bilda.

Koordinator hos Equmeniakyrkan:
Sofia Rosén
Sofia.rosen@equmeniakyrkan.se
0704 860472

Mer om nätverket "Kliv in"

Samhällsorientering i grunden

Kliv in ska ge ledare kunskap i kunna föra samtal med asylsökande kring teman som jämställdhet, demokrati, jämlikhet, föräldraskap i skolmiljö, engagemang inom ideella organisationer m. m. Projektet kommer att rusta ledarna för att kunna skapa digitala och fysiska mötesplatser för att bidra till inkludering i samhället genom samtal kring samhällsinformation, möjlighet att ställa frågor och fördjupa kunskap om exempelvis lagar, regler och s. k oskrivna regler kring jämställdhet och föräldraskap.

 

Digitala verktyg är nyckeln till samhället

Det är viktigt för asylsökande att få möjligheter att delta i samhällslivet som e-medborgare och för att få ett kontaktnät som kan leda till arbete eller fortsatta studier. Kliv in syftar till att både nya och redan befintliga ledare ska bli bra på att hantera digitala verktyg. Vi kommer också att jobba uppsökande för att rekrytera nya ledare som själva gått igenom asylprocessen för att stötta unga vuxna asylsökande och asylsökande familjer.

Stärka ledaren

Projektet ska stärka ledarens digitala samhällskompetens för att de i sin tur ska kunna stödja asylsökande att bli e-medborgare (bli delaktig i dagens elektroniska samhälle), en nödvändighet för varje individ som vill kunna delta i samhällslivet i Sverige.

Samarbetsparter och finansiering

Kliv in är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Bilda.

Kliv in finansieras av Länsstyrelserna nationellt som ett projekt som Tidiga insatser för asylsökande (TIA).