Skip to main content

Nätverket Kliv in – digital delaktighet inom etablering

Uppdaterad:

Vill du bli ledare eller volontär inom digital etablering? Kanske är du redan ledare i grupper för asylsökande och nyanlända? Vi söker särskilt dig som själv har erfarenhet av att söka asyl i Sverige och som har fått uppehållstillstånd.

Kliv in är ett nytt spännande nätverk för att öka delaktighet i det digitala samhället för asylsökande och nyanlända. Som ledare är du med och gör skillnad, får nya erfarenheter och engagerar dig tillsammans med andra som har samma intresse. Genom digitala nätverksträffar delar vi kunskap och erfarenhet med varandra.

Som ledare kommer du att stötta asylsökande och nyanlända att träna på det svenska språket och att lära sig mer om det svenska samhället. Du kommer tillsammans med nya blivande svenskar undersöka och sprida kunskap kring vilka digitala möjligheter som finns i samhället.

Anmäl ditt intresse

Du som:

 • har erfarenhet av att söka asyl i Sverige och som har fått uppehållstillstånd och/eller har tidigare erfarenhet av aktiviteter med asylsökande.
 • har intresse av digitala verktyg och vill lära dig mer om dessa.
 • vill leda studiecirklar i samhällsorientering med digital kunskap och vill få uppdrag som ledare i Bilda.

Vad får du?

Som medlem i nätverket får du inbjudningar till digitala nätverksträffar där du får inspiration, ny kunskap och möjlighet att dela erfarenheter med andra som också är engagerade i frågor som rör integration och digital delaktighet. Du kommer att få möjlighet att:

 • lära dig nya metoder i digital pedagogik.
 • Ta del av Bildas resursbank i digital kunskap och genomföra utbildningar som passar just dig tillsammans med andra deltagare.
 • Delta i seminarier och föreläsningar i teman kring digital delaktighet möta andra eldsjälar som brinner för att skapa bättre förutsättningar för asylsökande i Sverige.

Om risken att exploateras på den svenska arbetsmarknaden

Projektet Kliv in har i samarbete med Räddningsmission i Göteborg tagit fram två informationsfilmer om hur människor som är nya i Sverige och arbetskraftsinvandring exploateras på svenska arbetsmarknad. Filmerna är dels utformade att användas som studiematerial i verksamhet med asylsökande och nyanlända i Sverige.

Mer om nätverket "Kliv in"

Samhällsorientering i grunden

Nätverket Kliv in ger ledare kunskap i att kunna ha samtal och leda cirklar med asylsökande och nyanlända om till exempel jämställdhet, demokrati, föräldraskap, arbete och studier. Genom Kliv in får ledarna komma i gång att skapa digitala och fysiska mötesplatser. Ledarna bidrar till inkludering i samhället genom samtal kring:

 • Samhällsinformation
 • Möjlighet att ställa frågor och fördjupa kunskap om exempelvis lagar
 • Regler och s.k. oskrivna regler kring jämställdhet
 • Föräldraskap
Digitala verktyg är nyckeln till samhället

Nätverket Kliv in ger ledare kunskap i att kunna ha samtal och leda cirklar med asylsökande och nyanlända om till exempel jämställdhet, demokrati, föräldraskap, arbete och studier. Genom Kliv in får ledarna komma i gång att skapa digitala och fysiska mötesplatser. Ledarna bidrar till inkludering i samhället genom samtal kring:

 • Samhällsinformation
 • Möjlighet att ställa frågor och fördjupa kunskap om exempelvis lagar
 • Regler och s.k. oskrivna regler kring jämställdhet
 • Föräldraskap

 

Stärka ledaren

Närverket Kliv in har som mål att rekrytera nya ledare och återaktivera ledare som inte längre är aktiva. Genom att öka den digitala kompetensen stärker vi ledare att kunna leda och stötta asylsökande och nyanlända att bli delaktiga i dagens elektroniska samhälle. Det tror vi är nödvändigt för att alla ska kunna delta i svenska samhällslivet fullt ut.

Samarbetsparter och finansiering

Nätverket Kliv in är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda.
Kliv är ett nationellt TIA-projekt (Tidiga insatser för asylsökande) som finansieras av Länsstyrelserna.

Kliv in är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Bilda.

Projektledare Bilda Förbundskansli:

Maria Nordmark
[email protected]
072 143 30 47

Koordinator hos Equmeniakyrkan:

Sofia Rosén
[email protected]
0704 860472