Skip to main content

Nätverket Kliv in – digital delaktighet inom etablering

Uppdaterad:

Vill du bli ledare eller volontär inom folkbildning? Är du redan ledare och vill komma i gång efter pandemin? Då ska du anmäla dig till Kliv in. Kliv in är ett närverk för dig som vill bli ledare, volontär inom folkbildning. Eller som redan är ledare i grupper för och med asylsökande och nyanlända. Vi söker speciellt dig som själv har erfarenhet av att söka asyl i Sverige och som har fått uppehållstillstånd.

Genom digitala nätverksträffar delar vi kunskap och erfarenhet med varandra. I Kliv in kommer vi att tillsammans arbeta för att öka det digitala delaktagandet i samhället!

Som ledare kommer du att stödja asylsökande och nyanlända att träna på svenskaspråket och att lära sig mer om det svenska samhället genom studiecirklar. Du kommer vara med och sprida kunskap och tillsammans med nya blivande svenskar och undersöka vilka digitala möjligheter det finns i samhället.

Bli ledare i digital etablering! Kliv in är ett nytt spännande nätverk för att öka delaktighet i det digitala samhället för asylsökande och nyanlända. Som ledare är du med och påverkar, gör skillnad, får nya erfarenheter och engagerar dig tillsammans med andra som har intresse i samma saker som du!

Anmäl ditt intresse

Du som:

 • har erfarenhet av att söka asyl i Sverige och som har fått uppehållstillstånd och/eller har tidigare erfarenhet av aktiviteter med asylsökande.
 • har intresse av digitala verktyg och vill lära sig mer om dessa.
 • Vill leda studiecirklar i samhällsorientering med digital kunskap och vill få uppdrag som ledare i Bilda.

Vad får du?

Som medlem i nätverket får du inbjudningar till digitala nätverksträffar där du får inspiration, ny kunskap och möjlighet att dela erfarenheter med andra som också är engagerade i frågor som rör integration och digital delaktighet. Du kommer att få möjlighet att:

 • lära dig nya metoder i digital pedagogik.
 • Ta del av Bildas resursbank i digital kunskap och genomföra utbildningar som passar just dig tillsammans med andra deltagare.
 • Delta i seminarier och föreläsningar i teman kring digital delaktighet möta andra eldsjälar som brinner för att skapa bättre förutsättningar för asylsökande i Sverige.

Mer om nätverket "Kliv in"

Kliv in är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Bilda.

Projektledare Bilda Öst:
Eleonora Bohman
[email protected]
076-9410194

Koordinator hos Equmeniakyrkan:
Sofia Rosén
[email protected]
0704 860472

Samhällsorientering i grunden

Nätverket Kliv in ger ledare kunskap i att kunna ha samtal och leda cirklar med asylsökande och nyanlända om till exempel jämställdhet, demokrati, föräldraskap, arbete och studier. Genom Kliv in får ledarna komma i gång att skapa digitala och fysiska mötesplatser. Ledarna bidrar till inkludering i samhället genom samtal kring:

 • Samhällsinformation
 • Möjlighet att ställa frågor och fördjupa kunskap om exempelvis lagar
 • Regler och s.k. oskrivna regler kring jämställdhet
 • Föräldraskap

 

Digitala verktyg är nyckeln till samhället

Det är viktigt för alla att kunna delta i samhällslivet fullt ut. Idag blir allt, mer och mer digitalt. Att veta hur digitala verktyg fungerar är ett måste för att kunna skaffa sig ett kontaktnät som kan leda till arbete eller fortsatta studier.
Nätverket Kliv in hjälper både dig som är ny ledare och dig som redan är ledare att bli bra på digitala verktyg.

 • Samhällsinformation
 • Möjlighet att ställa frågor och fördjupa kunskap om exempelvis lagar,
  regler och s.k. oskrivna regler kring jämställdhet
 • Föräldraskap
Stärka ledaren

Närverket Kliv in har som mål att rekrytera nya ledare och återaktivera ledare som inte längre är aktiva. Genom att öka den digitala kompetensen stärker vi ledare att kunna leda och stötta asylsökande och nyanlända att bli delaktiga i dagens elektroniska samhälle. Det tror vi är nödvändigt för att alla ska kunna delta i svenska samhällslivet fullt ut.

Samarbetsparter och finansiering

Nätverket Kliv in är ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda.
Kliv är ett nationellt TIA-projekt (Tidiga insatser för asylsökande) som finansieras av Länsstyrelserna.