Skip to main content
Ledarskap och pedagogik

Cirkelledarutbildning

Bilda har omkring 14 000 cirkelledare i hela landet, och varje år tillkommer nya. En av våra främsta uppgifter är att se till att du som är cirkelledare känner dig trygg i din roll. Du är viktig!

Cirkelledarutbildning

Lära för att leda

Bildas ledarutvecklingskoncept kallas Lära för att leda. Här ingår fyra olika delar; Introduktion, Cirkelledarutbildning, Fördjupningsutbildning och Mötesplats. Introduktion är obligatoriskt för alla cirkelledare i Bilda. Här kan du läsa mer om Lära för att leda.

 

Cirkelledarutbildning

Nästa steg i Lära för att leda är Cirkelledarutbildningen, som är en utbildning för dig som gjort den webbaserade grundutbildningen.

Cirkelledarutbildningen sker på en bestämd plats, och deltagarna får prova olika metoder som varvas med teoretiska inslag, bland annat för att förklara bakgrund till och syftet med olika metoder. De moment som ingår i den webbaserade grundutbildningen repeteras och fördjupas här.

Cirkelledarutbildningen tar upp:

  • Bildas värdegrund och hur vårt arbete kopplas till statens syften med stöd till folkbildningen
  • Grupprocesser och hur olikheter kan tas tillvara i cirkeln
  • Ledarrollen och ledaren som en deltagare i gruppen
  • Cirkelns demokratiska pedagogik

Denna cirkelledarutbildning är i regel mellan åtta och tolv timmar. Det genomförs ofta vid några tillfällen kvällstid eller sprids på en och en halv dag, beroende på vad som passar gruppen bäst. Många regioner arrangerar fasta tillfällen varje termin som är öppna, och där alla cirkelledare som inte gått utbildningen bjuds in.

Mångkulturella grupper

Inom Lära för att Leda Cirkelledarutbildning finns också utbildningen Mångkulturella grupper.

Detta är en version av cirkelledarutbildningen som riktar sig till de som arbetar med mångkulturella grupper.

I kursen ingår:

  • Folkbildningen historia och idé om lärande och pedagogik
  • Mångkulturella gruppen, grupprocesser och olika inlärningssätt
  • Cirkelledarrollen och ledaren som en deltagare i gruppen
  • Att ta vara olikheter

Cirkelledarutbildning på arabiska

Cirkelledarutbildningen finns också översatt till arabiska. Denna version heter Steg för Ledarskap.

Studiecirkel, kurs och evenemang

Lär dig något nytt tillsammans med oss!

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vi har varit med själva! Vi har alla egna erfarenheter inom ämnet, vilket underlättar när vi samarbetar. Det är bara att höra av dig om du undrar något.

Inga personer hittades.

Projekt och initiativ

Några exempel på projekt och initiativ, ofta skapat tillsammans med andra

Sidor, erbjudanden och annat

Mer inom Cirkelledarutbildning

Papperslista

Att använda papperslistan är ett enkelt sätt att föra närvaro för era studiecirklar eller kulturprogram. Närvaro är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

Rapportering

Rapportering

För att vi ska kunna hjälpa er med resurser, lokaler, material, tips och annat, behöver ni rapportera in närvaro till oss. Det gör ni genom att fylla i en närvarolista, antingen digitalt via vår e-tjänst eller på papper. Oavsett hur du vill göra h...

Unika lokaler för er verksamhet

Vi har lokaler där ni kan utöva er verksamhet. Utrustade, tillgängliga och anpassade för era behov.

Inga lokaler hittades.