Skip to main content

Trygg verksamhet

Uppdaterad:

Vi vill säkerställa att våra medarbetare och cirkelledare som arbetar med barn och unga under 18 år är lämpliga och inte tidigare har dömts för något brott som kan äventyra barnens rätt till trygghet i Bildas folkbildningsverksamhet som sker i samverkan med medlemsorganisationer och samverkansparter.

Utdrag ur belastningsregistret

Kontroll av utdrag ur belastningsregistret innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och ungdomar i den verksamhet som sker tillsammans med Bilda. Det är ett komplement till annat förebyggande arbete som görs, exempelvis ”Trygga möten”, ”I trygga händer” och andra insatser som görs på nationell och lokal nivå. Vi vill också att vårdnadshavare ska känna att Bilda, våra medlemsorganisationer och samverkansparter  gjort det vi kan för att de ska känna sig trygga för att ha sina barn i vår verksamhet.

Många kommuner och regioner kräver idag att föreningar ska ha rutiner och kontroll av registerutdrag av sina cirkelledare för att kunna få kommunala bidrag.

Våra medlemsorganisationer och samverkansparter

Sedan en lagändring 2013 har ideella organisationer, samfund med flera rätt att kräva uppvisande av ett ”begränsat registerutdrag ur belastningsregistret” av den som erbjuds ett uppdrag inom organisationen.

Medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd har ställt sig bakom skriften Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer som bland annat rekommenderar att utdrag från belastningsregistret ska begäras in för medarbetare och cirkelledare som arbetar med barn och ungdomar.

För folkbildningsverksamhet riktad till barn och unga i samverkan med medlemsorganisationer och samverkansparter

Bildas verksamhetsutvecklare har fått i uppgift att undersöka vilka rutiner medlemsorganisationer och samverkansparter har för att kontrollera utdrag ur belastningsregistret för cirkelledare i folkbildningsverksamhet som riktas till barn och ungdomar. Det kommer att göras när verksamhet planeras och följs upp.