Skip to main content

Hur vi är organiserade

Uppdaterad:

Studieförbundet Bilda är organiserat i tre profilområden och två kompetensområden. De tre profilområdena speglar vår kärnverksamhet: Kyrka, Samhälle och Kultur. Våra två kompetensområden är Möten i Jerusalem och Ledarutveckling. Geografiskt sett är vi uppdelat på sex regioner och ett förbundskansli.

Profilområden

Vi har tre förbundsgemensamma profilområden som speglar Bildas kärnverksamhet.

Kyrka

Profilområdet Kyrka ansvarar för arbetet med kyrka, tro och religion. Profilområde Kyrka samverkar med de tre kyrkofamiljerna; ortodoxa och orientaliska kyrkorna, Katolska kyrkan och frikyrkorna.

Samhälle

Profilområdet Samhälle arbetar med att stärka Bildas folkbildningsarbete i det civila samhället. I profilområdet Samhälle arbetar Bilda dels som egen aktör, dels i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor och andra organisationer.

Kultur

Profilområde Kultur arbetar med kulturella uttrycksformer och kulturens betydelse för individ och samhälle. Inom profilområdet Kultur arbetar Bilda som egen aktör och i samverkan med medlemsorganisationer, offentlig sektor, andra organisationer och fria grupper.

Inom profilområde Kultur finns spetskompetens inom bland annat musik i olika former, dans, litteratur, teater, film, bild och hantverk.

Kompetensområden

Utöver våra profilområden har vi två förbundsgemensamma kompetensområden.

Möten i Jerusalem och Swedish Christian study centre

Inom kompetensområdet Möten i Jerusalem finns arbetet med Bildas folkbildningsverksamhet kring frågor som rör Israel och Palestina, samt vårt studiecenter i Jerusalem, Swedish Christian Study Centre (SCSC).

Ledarutveckling

Inom kompetensområdet Ledarutveckling ryms vårt arbete med kompetensutveckling för ledare och ledarstöd. Här ryms också utvecklingen av vårt arbete med validering och volontärsarbete.

Geografisk indelning

Bilda är geografiskt uppdelat i sex regioner. Varje region är en egen organisation och har därför egna organisationsnummer.

Bilda Nord: Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner)

Bilda Mitt: Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner)

Bilda Svealand: Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län

Bilda Öst: Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län

Bilda Sydväst: Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län

Bilda Sydöst: Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län

Förbundsstämma och förbundsstyrelse

Förbundsstämman är Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till Bildas förbundsstämma, som äger rum vartannat år. Bilda styrs av en förbundsstyrelse, som ansvarar för förbundets verksamhet. Se vår förbundsstyrelse här.

Regionstämmor och regionstyrelser

Respektive region har regionstämma vartannat år, och en regionstyrelse som arbetar både strategiskt och operativt mellan stämmorna. Varje region har flera hundra lokala medlemsorganisationer och samverkansparter, som kallas till respektive regions regionstämma. Se våra regionstyrelser här.

Strategisk verksamhetsinriktning

”Hållbart liv” är Bildas strategiska verksamhetsinriktning för åren 2023–2026.