Skip to main content

Medlemsorganisationer

Vi har 48 nationella medlemsorganisationer. På regional nivå finns många fler. Vi har en självständig roll som bildningsförbund i förhållande till medlemsorganisationerna. En stor del av verksamheten bedrivs också i samarbete med människor och grupper utan anknytning till dessa.

A

Armeniska Apostoliska kyrkan

B

Betaniastiftelsen

E

Etiopiska ortodoxa tewahdokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
Evangeliska Frikyrkan
EQ kvinna
Equmenia
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkans sångarförbund

F

Frälsningsarmén
Frälsningsarmén, kår- och musikutveckling
Frälsningsarméns ungdomsförbund
Förbundet för kristen humanism och samhällssyn
Föreningen Furuboda
Föreningen Syskonbandet

G

Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
Den Georgiska Ortodoxa Kyrkans Helige Giorgis församling

H

Hela Människan

I

Ikonsällskapet

K

Koptiska Ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
KRIK – Kristen Idrottskontakt
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Publicistförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS)

M

Makedonska Ortodoxa kyrkan

O

Ortodoxa scouter i Sverige

P

Pingst – fria församlingar i samverkan
Pingst Ung

R

Reach
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)
Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings församling
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)

S

Serbisk-ortodoxa kyrkan
Sport for life
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet
S:t Lukas
Stockholms katolska stift
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kristna Handikappförbund
Sveriges Unga Katoliker
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet inom Ärkestiftet i Sverige och Skandinavien
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien

V

Vineyard Norden

 

 

Observera att ovanstående är länkar till externa webbplatser. Studieförbundet Bilda tar inte ansvar för innehållet på dessa sidor. Rapportera bruten länk här.