Skip to main content
Söker du något speciellt? Använd våra filter för bättre sökresultat! Börja sök

Medlemsorganisationer

Vi har 49 nationella medlemsorganisationer. På regional nivå finns många fler. Vi har en självständig roll som bildningsförbund i förhållande till medlemsorganisationerna. En stor del av verksamheten bedrivs också i samarbete med människor och grupper utan anknytning till dessa.

A

Armeniska Apostoliska kyrkan

B

Betaniastiftelsen

E

Etiopiska ortodoxa tewahdokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
Evangeliska Frikyrkan
EQ kvinna
Equmenia
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkans sångarförbund

F

Frälsningsarmén
Frälsningsarmén, kår- och musikutveckling
Frälsningsarméns ungdomsförbund
Förbundet för kristen humanism och samhällssyn
Föreningen Furuboda
Föreningen Syskonbandet

G

Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien

H

Hela Människan
Heliga Ninos Georgiska ortodoxa församling i Sverige

I

Ikonsällskapet

K

Koptiska Ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
KRIK – Kristen Idrottskontakt
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Publicistförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS)

M

Makedonska Ortodoxa kyrkan

O

Ortodoxa scouter i Sverige

P

Pingst – fria församlingar i samverkan
Pingst Ung

R

Reach
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)
Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings församling
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)

S

Serbisk-ortodoxa kyrkan
Sport for life
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet
S:t Lukas
Stockholms katolska stift
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Svensk-litauiska Riksföreningen
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kristna Handikappförbund
Sveriges Unga Katoliker
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet inom Ärkestiftet i Sverige och Skandinavien
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien

V

Vineyard Norden

 

 

Observera att ovanstående är länkar till externa webbplatser. Studieförbundet Bilda tar inte ansvar för innehållet på dessa sidor. Rapportera bruten länk här.