Skip to main content

Medlemsorganisationer

Vi har 47 nationella medlemsorganisationer. På regional nivå finns många fler. Vi har en självständig roll som bildningsförbund i förhållande till medlemsorganisationerna. En stor del av verksamheten bedrivs också i samarbete med människor och grupper utan anknytning till dessa.

Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. Vi är stolta över att kunna samarbeta med både stora och små medlemsorganisationer och samverkansparter, utan dem hade vi inte varit där vi är idag!

 

Nationella medlemsorganisationer

A

Armeniska Apostoliska kyrkan

B

Betaniastiftelsen

E

Etiopiska ortodoxa tewahdokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
Evangeliska Frikyrkan
EQ kvinna
Equmenia
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkans sångarförbund

F

Frälsningsarmén
Frälsningsarmén, kår- och musikutveckling
Frälsningsarméns ungdomsförbund
Förbundet för kristen humanism och samhällssyn
Föreningen Furuboda
Föreningen Syskonbandet

G

Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
Den Georgiska Ortodoxa Kyrkans Helige Giorgis församling

H

Hela Människan

K

Koptiska Ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
KRIK – Kristen Idrottskontakt
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Publicistförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS)

M

Makedonska Ortodoxa kyrkan

O

Ortodoxa scouter i Sverige

P

Pingst – fria församlingar i samverkan
Pingst Ung

R

Reach
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)
Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings församling
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)

S

Serbisk-ortodoxa kyrkan
Sport for life
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet
S:t Lukas
Stockholms katolska stift
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kristna Handikappförbund
Sveriges Unga Katoliker
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet inom Ärkestiftet i Sverige och Skandinavien
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien

V

Vineyard Norden

 

 

Observera att ovanstående är länkar till externa webbplatser. Studieförbundet Bilda tar inte ansvar för innehållet på dessa sidor. Rapportera bruten länk här.