Skip to main content

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

Uppdaterad:

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer och utvecklas som människor.

Vuxendialog är en enkel modell för mindre samtalsgrupper, där deltagarna tillsammans talar om såväl vardagliga händelser som angelägna livsfrågor. En tydlig struktur och metodik ger var och en utrymme att tala om sina erfarenheter och tankar samt att lyssna och reflektera. Gruppen ger på så sätt människor möjlighet till personliga möten på lika villkor.

Bilda har god erfarenhet av arbete med Vuxendialog, bland annat i föräldragrupper, i kyrkor, i integrationsarbete, samt i folkhälsoarbete. Ett exempel är dialogcirklar för överviktiga. Dialoggruppen kan bli den frizon där självkänslan stärks och motivationen växer. Den blir ett komplement till motion och medicin.

För dig som vill starta en dialoggrupp kan vi erbjuda stöd från utbildade ledare.

Vi erbjuder Kurs i Vuxendialog, en utbildning för dialoggruppsledare; för dig som vill bli ledare i en dialoggrupp. Kurs i Vuxendialog arrangeras endast av Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund.

Vuxendialog finns i olika sammanhang över hela Sverige med deltagare från skiftande miljöer och med olika bakgrund. Huvudman för Vuxendialog är Sensus studieförbund. Vuxendialog är ett skyddat varumärke och kurser arrangeras enbart av auktoriserade utbildare genom Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda.

Pris

”En liten bok om Vuxendialog”: 50 kronor + frakt.

Ett paket med 6 vykort, 1 presentkort och 2 bokmärken: 20 kronor + frakt

Fler material och metoder

Att se är att lära
  • Material och metoder

Att se är att lära

Hur kan jag förstå min livsväg? Hur kan det som igår kändes bra, idag upplevas inskränkt och kvävande? Att se är att lära är en bok om andlig mognad och är f...

Kyrkan och #metoo
  • Material och metoder

Kyrkan och #metoo

Ett studiematerial som dels vill lyfta vad #metoo-rörelsen står för och vilka frågor som fortfarande är aktuella men även belysa hur vi kan arbeta med dessa ...