Skip to main content

Livsnära samtal

Uppdaterad:

Ibland händer det! Samtalet djupnar. En hisnande upplevelse. Och du står kvar med en längtan efter mer...

Livsnära samtal är ett samtal för att gå på djupet i att vara människa. I det nära möter vi oss själva, varandra och Gud. Ett samtal som erbjuder plats och tid, där vi har tid för varandra och kan se varandra i ögonen. Med hjälp av samtalsmodellen kan du öppna upp för detta samtal. När vi talar nära vårt hjärta växer tilliten och gemenskapen djupnar.

Ladda ner material

Foldern Livsnära samtal berättar mer om vad livsnära samtal kan innebära, ger tips på hur man kan starta och möjligheter till fördjupning för ledaren.