Skip to main content

Livsnära samtal

Ibland händer det! Samtalet djupnar. En hisnande upplevelse. Och du står kvar med en längtan efter mer...

Vi vill inspirera till nya samtalsgrupper och till ett fördjupat samtal i de grupper som redan finns

Livsnära samtal är ett nödvändigt samtal i ytans kultur. Ett samtal som borrar djupare i oss än mediernas förytligande av människan. I det nära möter vi oss själva, varandra och Gud. Ett samtal som erbjuder plats och tid, där vi har tid för varandra och kan se varandra i ögonen.

Livsnära samtal är för dig som vill:

  • starta en samtalsgrupp
  • förnya samtalet i din studiegrupp
  • utveckla styrelsemöten
  • fördjupa gemenskapen i kompisgäng eller syjunta
  • växa vidare som gruppledare
  • dela liv och frågor med nya människor.

Vad samtalar vi om?

Allt vi möter i livet. Här ryms frågorna om min andliga resa, om att vara vänner, om växt och mognad, om bibeln, om tvivel och tro, om att våga vara sig själv, om att vara förälder, om att leva i nuet. Ingen tanke är för liten, för stor, för vanlig, konstig eller fel.

Fler material och metoder

Hej Sverige!

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.