Skip to main content

Seniorsamtal

Uppdaterad:

Seniorsamtal är ett studiematerial om att bli äldre.

Seniorsamtal bygger på att ledaren och deltagarna tillsammans och var för sig funderar över olika teman och delar med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. Ledaren håller i samtalet och ser till att alla deltagarna blir sedda, får tid att reflektera och tid att tala. Seniorsamtal är avsett för sju träffar om 90 minuter.

Det här är de teman som behandlas i materialet:

  • Mitt liv idag
  • När jobbet tar slut
  • Att bli ensam
  • Att behöva flytta
  • När kroppen sviker
  • Livsglädje!
  • Livslust!

Studiematerialet är framtaget av Birgitta Hansson och Ingela Bergström, två konsulenter med stor erfarenhet av arbetssätt som stöder lärande och självkänsla, i såväl folkbildning i vården som folkhälsoarbete.

Fler material och metoder

Att se är att lära
  • Material och metoder

Att se är att lära

Hur kan jag förstå min livsväg? Hur kan det som igår kändes bra, idag upplevas inskränkt och kvävande? Att se är att lära är en bok om andlig mognad och är f...

Kyrkan och #metoo
  • Material och metoder

Kyrkan och #metoo

Ett studiematerial som dels vill lyfta vad #metoo-rörelsen står för och vilka frågor som fortfarande är aktuella men även belysa hur vi kan arbeta med dessa ...