Skip to main content
Just nu har vi problem med utseendet på vår hemsida. Vi jobbar på att lösa problemet! Tack för ditt tålamod.

Ledarskap för mänsklig hållbarhet

Går det att tala om tro, hopp och mening på jobbet? Vad betyder livsfrågorna för människors trivsel och arbetsförmåga? Allt fler efterlyser existentiell kompetens hos ledare och mer kunskap om livsfrågornas betydelse för människors inre hälsa och välfärd.

Boken ger läsaren bakgrund och guide till begreppet existentiell hälsa och ledarskap, bland annat i intervjuer med Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, Peter Strang, professor vid Karolinska Institutet och Cecilia Melder, religionspsykolog med inriktning på existentiell hälsa.