Skip to main content

Seniorsamtal

Seniorsamtal är ett studiematerial om att bli äldre.

Seniorsamtal bygger på att ledaren och deltagarna tillsammans och var för sig funderar över olika teman och delar med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. Ledaren håller i samtalet och ser till att alla deltagarna blir sedda, får tid att reflektera och tid att tala. Seniorsamtal är avsett för sju träffar om 90 minuter.

Det här är de teman som behandlas i materialet:

  • Mitt liv idag
  • När jobbet tar slut
  • Att bli ensam
  • Att behöva flytta
  • När kroppen sviker
  • Livsglädje!
  • Livslust!

Studiematerialet är framtaget av Birgitta Hansson och Ingela Bergström, två konsulenter med stor erfarenhet av arbetssätt som stöder lärande och självkänsla, i såväl folkbildning i vården som folkhälsoarbete.

Fler material och metoder

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

Vuxendialog – en modell för samtal i grupp

I alla tider har människan haft behov av att kommunicera och göra sig förstådd, bl a genom att formulera berättelser ur sitt liv och söka ord och uttryck för sin egen livserfarenhet. Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer oc...