Skip to main content

Samtalsmodell för bokcirkel

Uppdaterad:

Vare sig du gillar fackböcker eller skönlitteratur tror vi att läsningen blir roligare och perspektiven vidgas i samtalet med andra. Vi kan stötta din bokcirkel med böcker, samtalsunderlag och tips på kommande litteraturevenemang.

Det finns många anledningar att starta en bokcirkel. Förutom det givna skälet att samtala kring böcker, kan också det sociala, mötet med nya och gamla vänner, stå i centrum. Det kan också handla om önskan att fördjupa kunskap kring särskilda ämnen, teman och personer. Att läsa och samtala kring läsupplevelsen kan också hjälpa oss att tolka livet och världen.

Fler material och metoder

Samtalsguide till Sången om livet
  • Material och metoder

Samtalsguide till Sången om livet

Välkommen till en samtalsguide till boken Sången om livet skriven av Harry Månsus! Boken Sången om livet speglar drömmen om en större pilgrimsrörelse. När ky...