Skip to main content

Samtalsguide till boken God jord och ett hållbart liv

Uppdaterad:

Varför, vad och hur. Det är de tre huvudsakliga frågorna som författaren Johannes Widlund har försökt besvara med boken God jord och ett hållbart liv .

Varför ska vi bry oss? Vad säger egentligen Bibeln om miljöfrågorna, och vad säger forskningen? Hur kan vi bidra till positiv förändring, som privatpersoner, som kyrkor och som en världsvid folkrörelse?

Den här studieguiden är tänkt att hjälpa dig att fördjupa läsningen av boken, men också hjälpa dig att göra handling av budskapet. Se det som en del studiematerial och en del handlingsplan. Självklart är ni alltid fria att hoppa över frågor och handlingsförslag, använd guiden på det sätt som passar er.

Ett av bokens centrala budskap är att vi behöver varandra i efterföljelsen och omställningen. Ta chansen att se vad studiecirkelns gemenskap och samlade klokskap kan göra med dig och ditt liv, och hur den kan bidra i arbetet för en blomstrande skapelse.

Tillsammans för en god jord!

Johannes Widlund är ordförande för God Jord kristna för miljö och rättvisa, och livnär sig som föreläsare och konsult kring miljö och hållbarhetsfrågor, särskilt inom kristenheten i Sverige.

 

För att starta en studiecirkel och ta del av materialet, prata med din verksamhetsutvecklare på Bilda.