Skip to main content

Samtal på gång

Uppdaterad:

Samtal på gång är ett verktyg för att en grupp ska få en lätt fysisk aktivitet inbakad i folkbildningen. Att ett samtal även kan föras i samband med en promenad och inte bara sittande kring ett bord.

Samtal på gång kan vara en träff, ett tillfälle som förgyller en redan etablerad grupp eller en egen studiecirkel.

Detta är ett bra upplägg för en studiecirkel:

  • Minst 3 träffar.
  • Ett tema för dagen/gruppen ska finnas – se temalapparna.
  • Ledarledd diskussion + öppen diskussion.
  • Minst 45 min promenad.
  • Avslutning med fika/frukt.

Som samtals-/promenadledare är det viktigt att se till så att samtalet flyter på kring de förbestämda frågorna eller ämnet. Du som ledare cirkulerar och för ödmjukt in dem på rätt spår.

Som ledare är det också viktigt att du förberett promenadrundan, så att du vet ungefär hur lång den är, om den passar gruppen, vilka stopp som behövs för ämnet/temat med mera. Vid kulturrundorna kan det behövas en del faktaförberedelser inför rundan.

Fler material och metoder

Bildas ledarväska
  • Material och metoder

Bildas ledarväska

Vill du ha pedagogiska verktyg för få igång samtal och funderingar i din studiecirkel eller grupp? Vår ledarväska innehåller verktyg för att stötta dig som ...

Demokratins grammatik
  • Material och metoder

Demokratins grammatik

En praktisk handbok i föreningsdemokrati – en verktygslåda för dig som vill bilda en ny förening eller utveckla en befintlig.

Inför föreningens årsmöte
  • Material och metoder

Inför föreningens årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ska hållas varje år enligt föreningens stadgar. I tider då vi behöver hålla avstånd till varandra fysiskt...