Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Demokratins grammatik

En praktisk handbok i föreningsdemokrati – en verktygslåda för dig som vill bilda en ny förening eller utveckla en befintlig.

Demokratins grammatik utgår från en djup respekt för individens unika värde och vikten av delaktighet och medansvar för det gemensamma.

Boken är användbar i många olika sammanhang och kan kopplas till utbildningar i styrelsearbete, föreningsdemokrati, valberedningens funktion, styrelsens arbete med framtidsfrågor, konflikthantering i organisationen med mera.

Demokratins grammatik blev nominerad till Publishingpriset i kategorin Print – Handböcker/läromedel 2018!