Skip to main content

Demokratins grammatik

Uppdaterad:

En praktisk handbok i föreningsdemokrati – en verktygslåda för dig som vill bilda en ny förening eller utveckla en befintlig.

Demokratins grammatik utgår från en djup respekt för individens unika värde och vikten av delaktighet och medansvar för det gemensamma.

Boken är användbar i många olika sammanhang och kan kopplas till utbildningar i styrelsearbete, föreningsdemokrati, valberedningens funktion, styrelsens arbete med framtidsfrågor, konflikthantering i organisationen med mera.

Demokratins grammatik blev nominerad till Publishingpriset i kategorin Print – Handböcker/läromedel 2018!