Skip to main content

Meningsfull väntan

Meningsfull Väntan är ett studiematerial som består av nio korta filmer med olika teman, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut.

Syftet är att ge människor som väntar på besked möjlighet till en ”meningsfull väntan” genom ett erbjuda ett antal studietillfällen i ett sammanhang som kan skapa mening och ge deltagaren kunskaper som kan vara bra att känna till om det nya landet.

Materialet bygger på att deltagarna ser och lyssnar på filmerna och sedan diskuterar med varandra, reflekterar över det sammanhang de bär med sig och det nya samhället de hamnat i.

Det här är ingen språkkurs utan ett samtal om det nya samhället, uppbyggt som en studiecirkel.

Samtliga nio filmer är textade på svenskaengelskaarabiska, somaliska, tigrinska, persiska samt dari.

Gå till materialet

Meningsfull väntan

www.meningsfullvantan.se

Fler material och metoder

Hej skolan!

Hej skolan!

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sverige. Det är en förutsättning för att barnen ska vara trygga och få studiero.