Skip to main content

Bildas miljömaterial

Det här materialet är till för dig som är ledare, anställd eller förtroendevald i Bilda. Vi har tagit fram det för att göra det enklare för oss tillsammans att arbeta för en hållbar utveckling.

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi vill frigöra människors engagemang och erbjuda frizoner för reflektion. Livstolkning i vid bemärkelse präglar allt vi gör. En stor del av vår verksamhet sker tillsammans med kyrkor, som i många fall också är våra medlemsorganisationer. Vi lever i en tid då själva grundförutsättningarna för vårt samhälle och vårt sätt att leva sätts i fråga. De svar som dessa frågor kräver måste omsättas i handling i vardagen, för enskilda men också för organisationer, som Bilda. Det är i överensstämmelse med synsätt som vuxit fram i det internationella samarbetet, nämligen att arbetet med miljöfrågor, fattigdomsbekämpning, fred, demokrati och mänskliga rättigheter måste betraktas som en helhet.

Fler material och metoder