Skip to main content

Bildas miljömaterial

Uppdaterad:

Det här materialet är till för dig som är ledare, anställd eller förtroendevald i Bilda. Vi har tagit fram det för att göra det enklare för oss tillsammans att arbeta för en hållbar utveckling.

Vi lever i en tid då själva grundförutsättningarna för vårt samhälle och vårt sätt att leva sätts i fråga. De svar som dessa frågor kräver måste omsättas i handling i vardagen, för enskilda men också för organisationer, som Bilda. Det är i överensstämmelse med synsätt som vuxit fram i det internationella samarbetet, nämligen att arbetet med miljöfrågor, fattigdomsbekämpning, fred, demokrati och mänskliga rättigheter måste betraktas som en helhet.

Fler material och metoder

Studiecirkel om hållbar ekonomi
  • Material och metoder

Studiecirkel om hållbar ekonomi

Har du koll på din ekonomi? Många får en klump i magen över den frågan. Kanske du också? I så fall ska du göra vår studiecirkel i hållbar ekonomi!