Skip to main content

Bildas folkbildningspris

Du kan nominera till Bildas folkbildningspris, som delas ut på Dagengalan i Pingstkyrkan i Örebro den 20 november 2021. Nomineringen är öppen till och med 19 september 2021.  

Priset är nyinstiftat och ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.   

Kriterier

  • En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.   
  • En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.   
  • En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.   
  • Arvoderade och ideella ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.