Skip to main content

Bildas folkbildningspris

Uppdaterad:

Leif Nilsson från Jönköping tilldelas Bildas folkbildningspris 2022

Leif Nilsson, cirkelledare i Jönköping, tilldelas Bildas folkbildningspris för sitt outtröttliga engagemang och betydelse för det folkbildningsarbete som görs i form av Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan i Jönköping, i samverkan med Studieförbundet Bilda. Hit bjuds kända och okända gäster in för att bidra i dialog kring samhälle, kultur och teologi.

Leif Nilsson har under många års tid var den drivande kraften bakom dessa kvällar som genomförs ett tiotal gånger varje år med ett stort antal besökare vid varje tillfälle. Samhällsdialogen lyfter angelägna frågor i vår tid, där kyrkans miljö bildar fond för samtalen. Leif förkroppsligar verkligen folkbildningen när han formar denna mötesplats för reflektion och delande.

Juryns motivering: För hans outtröttliga engagemang och betydelse för det folkbildningsarbete som görs i form av Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan i Jönköping, i samverkan med Bilda. Hit bjuds kända och okända gäster in för att bidra i dialog kring samhälle, kultur och teologi. Leif Nilsson har under många års tid var den drivande kraften bakom dessa kvällar som genomförs ett tiotal gånger varje år med ett stort antal besökare vid varje tillfälle. Samhällsdialogen lyfter angelägna frågor i vår tid, där kyrkans miljö bildar fond för samtalen. Leif förkroppsligar verkligen folkbildningen när han formar denna mötesplats för reflektion och delande.

Priset instiftades förra året och delades ut för andra gången i år, i samband med Dagengalan i Arken, Värnamo den 19 november.

De övriga nominerade var:

Peder Claesson – Säter

För sitt arbete med att starta ett brassband i Säter där nybörjare och nygamla musiker får möjlighet att mötas och skapa musik över generationsgränserna. Efter att ha varit aktiv musiker inom brassmusiken i Dalarna under många år är han en av initiativtagarna till orkestern där han nu tagit steget till att bli ledare.

Bandet består av ett 30 personer i åldrarna 6 till 81 år. De flesta har aldrig tidigare spelat något instrument och en del har plockat upp sitt musicerande efter många års paus. Nu spelar de tillsammans varje vecka och har både haft konserter och spelat på gudstjänster. Brassbandet har på olika sätt stärkt deltagarna och har haft stor betydelse för Elimförsamlingen i Säter.

Yordanos Ghebre – Stockholm

För hennes insatser som cirkelledare och förmåga att inspirera och uppmuntra andra kvinnor till ideellt engagemang i församling, förening och samhälle.

Som cirkelledare och kontaktperson i Eritreanska ortodoxa kyrkan och Eritreanska kvinnoföreningen i Bilda Öst är Yordanos en förebild för många eritreanska kvinnor och en eldsjäl som brinner för varje individs utveckling. Under pandemin har hon haft en avgörande betydelse för att digitalisera folkbildningsverksamheten i församlingen och gjort den tillgänglig för många utsatta grupper.

Läs om vad folkbildningen betytt för de nominerade

De tre nominerade kandidaterna väljs ut av en jury med representanter från Bilda och Dagen som också utser en vinnare bland de tre nominerade.

Läs mer om Dagengalan på tidningen Dagens hemsida >

Kriterier

  • En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.   
  • En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.   
  • En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.   
  • Arvoderade och ideella ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.