Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Bildas folkbildningspris 2023

Uppdaterad:

Bildas folkbildningspris ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.

Priset delas ut en gång per år i samband med Dagengalan. De tre nominerade kandidaterna väljs ut av en jury med representanter från Bilda och Dagen som också utser en vinnare bland de tre nominerade.

Vinnare 2023

Eisho George

För sitt fleråriga ideella engagemang i Bildas verksamhet inom orientalisk musik. Eisho har på ett tydligt sätt knutit samman orientalisk musik och svensk folkbildning. Det som började som ett engagemang som ledare för det egna bandet har utvecklats till ett större uppdrag som bidragit till att många musiker och band inom orientalisk musik har fått möjlighet att mötas och utvecklas genom Bilda. Med sin erfarenhet och breda kontaktnät har han blivit en ambassadör för folkbildning bland musiker som tidigare inte haft kontakt med något studieförbund.

En man håller upp ett diplom.
Eisho George, vinnare av Bildas folkbildningspris 2023. Foto: Natanael Gindemo, Dagen

Nominerade 2023

Lotta Pettersson

Lotta Pettersson nomineras för mångårigt engagemang, lyhörd pedagogik och stor kreativitet i folkbildningens tjänst. Under ett flertal år har Lotta varit cirkelledare inom hantverk hos Bilda Svealand. Hon har varit med och utvecklat flera koncept och material med fokus på hantverk, återbruk och mötet mellan nya människor där skapandet står i fokus. Lotta möter människor där de är och inspirerar dem att upptäcka och bilda sig. Förutom egna studiecirklar har hon gjort många församlingsbesök, funnits på bibliotek och lett kurser.

Persia Tajik

Persia Tajik nomineras för sitt driv och passion som gjort att hon på kort tid har skapat ett helt nytt koncept för älskare av K-pop, K-drama och annan sydkoreansk kultur i Malmö. Hallyu House är ett brett koncept som fokuserar på gemenskap, inkludering och familjekänsla. Persia har sin bakgrund som dansare och ville ge fler möjlighet att uppleva sydkoreansk kultur och K-pop. Persia har satt sin egen prägel på Hallyu House och K-pop tillsammans med sin dansgrupp och Bilda i Malmö.

 

Kriterier

  • En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.
  • En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.
  • En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.
  • Arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.

 

Läs mer om årets nominerade

Läs om vad folkbildningen betytt för de tidigare nominerade