Skip to main content

Bildas folkbildningspris

Uppdaterad:

För andra gången kan du nominera till Bildas folkbildningspris, som delas ut på Dagengalan i Arken Värnamo den 19 november 2022. Nomineringen öppnar i augusti.

Priset ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.

Kriterier

  • En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.
  • En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.
  • En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.
  • Arvoderade och ideella ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.

 

Läs mer om Dagengalan på tidningen Dagens hemsida

 

Vinnare av Bildas folkbildningspris 2021:
Berit Carlström

Juryns motivering: För hennes starka passion för att lärandet fortsätter hela livet, för att lyfta åldrandet och skapa mötesplatser för äldre att få samtala. Hon har ett mångårigt engagemang i folkbildningen och har utvecklat Bilda-materialet ”Seniorsamtal”, som i hög grad bidragit till att fördjupa samtalen kring att åldras. Som både cirkelledare och inspirationsföreläsare hjälper hon människor 65+ att känna att de växer och får perspektiv på sina liv. Hon är folkbildande i sitt sätt att dels sätta deltagaren i fokus och en förebild för det livslånga lärandet.

– Det känns roligt att på det här sättet uppmärksamma en av våra ledare vars stora engagemang bidrar så starkt till att göra den folkbildande verksamheten möjlig. Det är också syftet med det här nyinstiftade priset, att lyfta fram eldsjälarna som skapar förutsättningar för människor att tillsammans söka kunskap, skapa fritt och utvecklas och forma samhället, säger Cecilia Hjort Attefall, förbundsordförande på Studieförbundet Bilda.