Skip to main content

Bildas folkbildningspris

Berit Carlström från Örebro tilldelas Bildas folkbildningspris 2021.

Under Dagengalan 20 novembertilldelades Bilda Berit Carlström, cirkelledare och inspirationsföreläsare från Örebro, Bildas folkbildningspris 2021.

Bildas folkbildningspris är nyinstiftat och ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.

Berit Carlström, cirkelledare och inspirationsföreläsare i Örebro, tilldelas Bildas folkbildningspris 2021 för sitt långa engagemang inom folkbildningen som bygger på en stark passion för ett livslångt lärande och förmåga att sätt deltagaren i fokus.

– Det känns oerhört fint att ha det här priset i ryggen. Nu känner jag mig ännu mer inspirerad att fortsätta mitt arbete. Jag har blivit oerhört berikad av att möta så många generationer i de cirklar jag har lett. Jag älskar bordssamtalen då alla kommer till tals på lika villkor och kan tala om livet som det utvecklas genom barndom, ungdom, vuxendom och ålderdom, säger Berit Carlström, årets mottagare av Bildas folkbildningspris.

Juryns motivering: För hennes starka passion för att lärandet fortsätter hela livet, för att lyfta åldrandet och skapa mötesplatser för äldre att få samtala. Hon har ett mångårigt engagemang i folkbildningen och har utvecklat Bilda-materialet ”Seniorsamtal”, som i hög grad bidragit till att fördjupa samtalen kring att åldras. Som både cirkelledare och inspirationsföreläsare hjälper hon människor 65+ att känna att de växer och får perspektiv på sina liv. Hon är folkbildande i sitt sätt att dels sätta deltagaren i fokus och en förebild för det livslånga lärandet.

– Det känns roligt att på det här sättet uppmärksamma en av våra ledare vars stora engagemang bidrar så starkt till att göra den folkbildande verksamheten möjlig. Det är också syftet med det här nyinstiftade priset, att lyfta fram eldsjälarna som skapar förutsättningar för människor att tillsammans söka kunskap, skapa fritt och utvecklas och forma samhället, säger Cecilia Hjort Attefall, förbundsordförande på Studieförbundet Bilda.

De tre nominerade kandidaterna och vinnaren har valts ut av en jury med representanter från Bilda och Dagen.

Läs mer om Dagengalan på tidningen Dagens hemsida >

Kriterier

  • En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.   
  • En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller varit nyskapande i att bedriva folkbildning.   
  • En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.   
  • Arvoderade och ideella ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda.