Skip to main content

– Tyg som minnesbärare är underskattat

Uppdaterad:

Lotta Pettersson är cirkelledaren som brinner för hantverk och återbruk vilket hon lärde sig vikten av redan som liten. På senare år har det begagnade plagget slagit igenom i popularitet och nu ökar intresset av att vårda och sätta sin egen prägel på de slitna plaggen. Både för miljöns skull men även för att man genom att ge kärlek och omsorg till sina ägodelar kan komma att värdera dem högre.   

Lotta kom i kontakt med Bilda genom en lapptäckskurs för cirka tio-tolv år sedan och har sedan dess lett många olika hantverkskurser och återbrukskvällar. Ett axplock av verksamheter är återbrukskvällar på Erikshjälpen, SFI-kurser där man lär sig svenska genom handarbete, koncepten CrAfterWork och CrAfterSchool. Namnet syftar till att det är drop-in efter jobbet och skolan.  

– Att gå på loppis idag har en har en helt annan aura av att vara inne än den hade för tjugo år sedan. Det tycker jag är jätteroligt att det ligger i tiden. Nu känns det som man jobbar i medvind med återbruk och att ta tillvara och göra själv. Plus att det blir en motvikt till det allt mer digitaliserade samhället, säger Lotta.  

Själv har Lotta alltid brunnit för återbruk och vikten av använda de resurser som finns. Lotta lärde sig att sy av sin mamma och har sedan dess sytt mycket och har lärt sig av sina misstag. Genom att prova och misslyckats och prova igen. Men som hon uttrycker det tycker hon väldigt mycket om tyg.   

– Det textila är ju universellt, mönster som man känner igen oavsett var i världen man kommer ifrån. Det är ett tacksamt ämne med textil. Genom pandemin fick vi tid att leta fram gamla textiler från garderoben, säger Lotta.  

Omsorg höjer plaggets värde 

Lotta vill att deltagarna ska känna att de kan återbruka gamla textiler som har ett personligt värde och genom att man vårdar textilen genom att det sin tid och omsorg så höjer man dess värde ännu mer.  

– Jag tycker att tyg som minnesbärare är underskattat (…) Man använder, förändrar och förädlar det man har samtidigt som textilen bär på historia och minnen. Man lär sig också att vara kreativ och få vara stolt över att skapa. Att man gjort någonting själv, säger Lotta.  

Lotta uttrycker att det är viktigt att samlas kring ett intresse för att skapa en mötesplats och en gemenskap. Att folkbildning handlar om man knyter sitt sociala nät. Egentligen hade det varit mer effektivt för hantverket att sitta hemma och ensam arbeta en timme med till exempel sin stickning men att man från cirkeln bär med sig samtalet och gemenskapen med de andra deltagarna.  

– Man lär känna andra oavsett ålder, bostadsort, yrke och ursprung. De du träffar har du ett gemensamt intresse med och i det kan det utvecklas så mycket annat, säger Lotta.  

 

Kvinna i grön tröja står i ett rum fullt av hantverksverktyg.
Lotta Pettersson är nominerad till Bildas folkbildningspris 2023. Foto: Bilda

Ett allvarligt textilprojekt 

Ett projekt som gav tankar av mer allvarlig karaktär var när församlingsmedlemmarna från HAGAKYRKA i Örebro tillsammans sydde ett bårtäcke, ett täcke som läggs över kistan under begravningsakten. De samlade tillsammans ihop textiler ifrån församlingsmedlemmar och medan de arbetade kom samtalen om livet och döden naturligt.  

– När vi suttit och handsytt och alla har tittat på sina egna stygn så kommer de här tankarna. Någon tar upp ämnet. Korta och långa stygn, korta och långa liv. Man kan prata om de här sakerna eftersom man har ögonen fästa på handens arbete och är i ett sammanhang där man känner tillit till varandra. Vi vet att det vi pratar om stannar här, berättar Lotta.  

Vill ändra synen på konsumtion 

Lottas drivkraft är hennes vilja att så lite som möjligt ska slängas och att sprida kunskapen om hur man kan ta vara på det som finns. Både ur miljöaspekter i ett globalt perspektiv men också för att plaggen efter mer kärlek värderas högre.  

– Att ta hand om det man har är en investering, ett sätt att visa nästa generation till att göra själva i stället för att bara köpa nytt och att man genom det kanske kan påverka deras syn på konsumtion, säger Lotta.   

I sitt cirkelledarskap försöker Lotta förstå varje deltagares förväntningar på kursen. Ämnet återbruk menar Lotta kan tolkas så individuellt efter egna förutsättningar. Målet är att få varje deltagare så nöjd och positiv som möjligt, både på ett individuellt plan och i ett sammanhang.  

Folkbildningens betydelse  

Lotta menar att folkbildning betyder så mycket mer än den faktiska kunskapen man får med sig genom erfarenhetsutbyten och praktiska tips.  

– Att mötas på riktigt är viktigt, att mötas genom ett gemensamt intresse är en bra ingång till samtal och förståelse. Att dessa mötesplatser är öppna för människor med olika förutsättningar och förkunskaper gör innehållet på dessa möten både kreativa och berikande, avslutar Lotta.