Skip to main content

Vill genom musiken bygga en bro mellan öst och väst

Uppdaterad:

Eisho George är musikern från Irak som har decennier av erfarenhet inom orientalisk musik. På senare år har hans drivkraft bestått i att skapa en mjukare framtoning av de orientaliska tongångarna, detta för att överbrygga västerländsk och orientalisk musik i en förhoppning att de kan komma att uppskattas av en större målgrupp på gemensamma musikarenor.

Eisho George började spela i band i Irak på slutet på 1980-talet. De var fyra stycken musiker som spelade trummor, gitarr, basgitarr och Eisho på keyboard.

– Vi spelade mycket, vi kunde spela 33 gånger i månaden. På morgonen och på kvällen samma dag. Vi spelade in musik live på kasettband och de banden blev väldigt populära i hela världen, folk lyssnade mycket på de coverlåtarna som vi körde live, säger Eisho.

Så i slutet av 1995 kom Eisho till Sverige. Runt millenniumskiftet berättar Eisho att musiken började digitaliseras och det blev också svårare ekonomiskt för musiker vilket innebar att kvaliteten inom musiken sjönk. Att musiken blev mer digital innebar att den tappade mycket av sin akustik, till exempel genom funktionen att man på sin keyboard kunde ställa in så att den låter även som andra instrument och därav försvann de tidigare musikernas användning. Eisho menar att det gav konsekvensen att musiken blev sämre.

Runt 2004-2005 bestämde sig Eisho för att göra något åt att musikkvalitén drastiskt dalat och skapade ett band i Sverige. Han tog även kontakt med andra musiker runt om i världen och försökte uppmuntra till att skapa band men det gick motigt tills han 2014 började att använda sig att de sociala medierna.

– Vi körde några låtar, spelade in, filmade och la upp de på YouTube och Facebook och det blev stor succé. Det börjades skapas band igen i hela världen, i Usa, Kanada, Australien och Europa, säger Eisho.

Vill samla all musik

År 2019 kom Eisho i kontakt med företrädare från Bilda och de påbörjade ett nytt projekt tillsammans, att mjuka upp orientalisk musik och göra den lite mer anpassad för västvärlden att konsumera.

– Folk blev lite överraskade att arabisk och orientalisk musik var presenterade på det mjukare sättet. Det bygges som en bro mellan väst och öst med hjälp av musiken, säger Eisho.

Det är också den drivkraft som Eisho säger att han har med musiken.

– Vi vill göra orientalisk musik mer populär i västvärlden så att man kan lyssna på orientalisk musik lite mjukare. Jag har hört att det kan uppfattas som mycket trummor och skarpa toner och så. Jag vill att vi ska förbättra musiken och presentera det på ett mjukare sätt. Jag vill sprida kunskap om orientalisk musik till västvärlden. Göra musiken lite mer känd, säger Eisho.

Man spelar på dragspel
Eisho George är nominerad till Bildas folkbildningspris 2023. Foto: Privat

Det ska vara roligt och överraskande

Idag är Eisho cirkelledare för flera orientaliska band och tycker att det är viktigt att cirkelledaren ska kunna lösa eventuellt konflikter och sprida positiv energi och glädje.

– Det ska vara roligt att vara deltagare och att ibland överraska med något roligt. Det tycker jag är viktigt, att man varierar. Inte köra samma sak och inte heller att trycka på folk vad de ska göra. Cirkeln ska vara rolig att komma till, så att man inte känner att man har uppgifter som man inte gjort till träffarna, säger Eisho.

Ibland blir det en viss argumentation om musiken, som det brukar bli när en grupp människor samlas och ska samsas i ett intresse. Eisho berättar att han försöker att lösa upp och mjuka till samtalet. Att alla måste känna att just deras åsikter blir hörda, samt att alla måste acceptera varandras åsikter.

Tog på sig hattarna

Ett fint minne från cirkeln var när de skulle spela och filma med en musiker som kom på besök från Stockholm. Musikern skulle besöka dem över helgen för att under söndagen spela in musiken. Det innebar ett intensivt arbete, utrustningen fungerade inte och de fick jobba sent. Så när de skulle ses på söndagen bad Eisho de andra sex musikerna att ta med sig något.

– Så jag sa att om ni har hattar, ta på er hatten och kom till platsen där vi ska spela in videon. När vi ska se på varandra så ser vi något nytt och det kommer att vara roligt. Vi kommer att se på varandra och le, och inte vara så trötta på varandra. Och det fungerade bra. De kom med hattar och alla skrattade. Vi filmade och det gick jättebra, säger Eisho.

De filmar sin musik så att de kan sprida den till musiker i samma genre i ett internationellt perspektiv. Genom sin förmåga att spela orientalisk musik på ett nyskapande sätt har deras videor spridit sig och Eisho har även blivit intervjuad i assyrisk tv och tidning.

Både medverka i och skapa folkbildning

Folkbildning betyder mycket för Eisho som berättar att han innan hans kontakt med Bilda inte visste vad folkbildning innebar. Han har genom folkbildning fått mer kunskap inom sitt intresse musiken, bland annat genom de stora nätverk som Bilda kan erbjuda samt genom att delta i workshops som arrangeras till exempel workshopen där körer från olika kyrkofamiljer tar del av orientalisk körtradition med Syster Marana Saad och ”mixning och mastering” som anordnades av Bilda Sydöst.

Men att han även uppskattar folkbildningen som skapas i cirkeln, med de öppna samtalen och acceptansen av allas olika åsikter där man genom kompromiss och lyhördhet kan förenas med sitt intresse som grund. Att musiken skapar en gemenskap både på lokal nivå i cirkeln men även på en internationell nivå för de som gärna förenas i de orientaliska tonerna.