Skip to main content

Mingel i Jerusalem – SCSC 30 år

Uppdaterad:

Bildas studiecenter – Swedish Christian Study Centre – i Jerusalem fyllde 30 år under pandemiåret 2021. Först nu har vi kunnat uppmärksamma jubileet på plats i Jerusalem. Bilda bjöd in till mingel i studiecentrets lokaler vid Jaffaporten i gamla stan.

– Jag gläds åt att vi till slut kunde bjuda in till ett fysiskt firande på plats i Jerusalem för våra samverkande organisationer och kyrkor i Israel och Palestina. Vi är glada och tacksamma för alla hälsningar och besök i samband med firandet av vårt studiecenter. Det är också glädjande att vi återigen kan erbjuda studieresor hit, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor Studieförbundet Bilda.

Studiecentrets historia

Sedan centret bildades i april 1991 har Bilda arrangerat studieresor alla år med undantag av pandemiåren.

Centret i Jerusalem har haft sin främsta roll i att utgöra ett resurscenter för de resor med studiegrupper som Bilda genomför liksom för bildningsarbetet i Sverige.

Läs mer om studiecentrets uppkomst och 30-åriga historia

Värdefulla samtal om dåtid, nutid och framtid

I samband med studiecentrets 30-årsjubileum fick Bilda både besök på centret och gjorde besök hos flera av de lokala kyrkor som vi samverkar med.

Ett viktigt syfte med att etablera studiecentret i Jerusalem 1991 var, som dåvarande förbundsordförande Per Olof Öhrn skrev, ”ett fördjupat arbete kring teologi, historia, profetior och samhällsutveckling”.

Bilda (dåvarande Frikyrkliga studieförbundet) ville se, lära och dela. Och förutsättningen var ett nära samarbete med de lokala kyrkorna och kristna i Israel/Palestina.

Vårt folkbildningsarbete har genom åren stärkts än mer. En anledning till det är ett ökat antal medlemsorganisationer från de ortodoxa kyrkorna och den katolska kyrkan.

Reseminnen från tidigare besökare

Vi har samlat berättelser från några av alla de studieresor som genomförts under åren.

Reseminne – Kulturkrock
  • Artiklar

Reseminne – Kulturkrock

Som deltagare i en studieresa får man uppleva många olika kulturkrockar. Här berättar Katarina Linderborg om hur hon som präst blev bemött på ett värdshus i ...