Skip to main content

Reseminne – Ett enda lyckligt jam

Uppdaterad:

Dandanat är en möjlighet för band och dansgrupper som har studiecirkel hos oss att få möta palestinska musiker och dansare under en studieresa. Björn Gimstedt berättar om en oförglömlig spelning i staden Majdal Shams på Golanhöjderna.

Jag har många positiva minnen av Bildas verksamhet. Bland annat de två gånger jag varit med i Dandanat 2008 och 2013.

2008, när jag spelade med bandet Crystal Philips blev de svenska banden inbjudna till den drusiska byn Majdal Shams av de unga rockmusikerna därifrån.

När vi kom fram efter att ha färdats genom ett krigshärjat land förbi ruiner och sönderbrända syriska tanks hade de mobiliserat hela byn och ordnat en scen på ett lastbilsflak med lånad ljud- och ljusrigg mitt i en äppelodling omgärdad av minfält, bosättare, taggtråd och Israeliska soldater i vakttorn.

Den spelningen är nog det häftigaste jag varit med om. Med 8-9000 i publiken i alla åldrar som för en kväll fick ge sig hän i musiken och vara stolta över vad de egna ungdomarna kunnat åstadkomma.

I den mörka natten syntes silhuetten av vakttornen och taggtråd och vi hördes nog långt in i Syrien och Libanon. Vid sista låten fylldes scenen av byns alla ungdomar och samtliga musiker i ett enda lyckligt jam.

S C S C  30 år