Skip to main content

Digital delaktighet

Kraven på digital kompetens hos människor ökar i snabb takt i många delar av samhället. Vi bidrar till att fler kan öka sin digitala förmåga genom ett brett utbud av verksamheter som på olika sätt stärker den digitala kompetensen hos deltagare och ledare. Vi vill bidra till att både föreningar och medborgare ska känna att man kan delta och bidra i samhället på olika sätt.

Digital delaktighet

Digital vardag

Ny teknik ställer nya krav på individer i nya livssituationer, till exempel vid föräldraskap, arbetslöshet, sjukskrivning eller pension. Vi kombinerar ofta det digitala med annan kunskap, till exempel att lära sig svenska, trafikkunskap, hur man söker arbete, driver en förening eller kunskap om Sverige och samhället.

Tillsammans utforskar vi digitala verktyg och plattformar

  • Vi lär av varandra och träffas digitalt och utforskar internet på ett inspirerande sätt. Våga fråga – våga prova.
  • Möjlighet att använda de digitala verktyg och tjänster Bilda har.
  • Träffa andra med liknande intressen.
  • Vi har personal med bred kompetens, lärplattformar, digitala studiematerial och mycket mer för att utveckla digital kompetens.

STUDIECIRKEL, KURS OCH EVENEMANG

Lär dig något nytt tillsammans med oss!

Mer information

Delta på distans

Här samlar vi alla studiecirklar, kurser och evenemang där du kan delta på distans.

Alla studiecirklar, kurser och evenemang

Utbildningar inom digital folkbildning för dig som ledare

Här finner du utbildningar du kan göra på egen hand, samt öppna lärtillfällen. Utbildningarna finns för att stötta dig som har digital folkbildningsverksamhet.

Utbildningar inom digital folkbildning

Hjälp på traven

Material och metoder