Skip to main content

Föreslå ombud och lämna förslag till Bildas stämma

Uppdaterad:

Om du är ledare eller deltagare i Bildas verksamhet kan du föreslå ombud till Bildas stämma. Vem tror du kan föra fram det du brinner för? Du kan också lämna förslag till stämman i en motion.

Stämmor hålls vart annat år i våra regioner. Det är till dessa regionstämmor det går att föreslå ombud. Det hålls också en förbundsstämma. Ombud till den utses bland förslagen till regionstämmorna.

I stämman samlas ombud som tillsammans bestämmer vad Bilda ska satsa på de kommande två åren. Stämman väljer också vilka som ska sitta i styrelsen. Några ombud utses av Bildas medlemsorganisationer och några väljs bland de som föreslagits av deltagare i verksamheten.

Senast 28 februari 2024 behöver vi dina förslag.

 

 

Frågor och svar

Vem kan föreslå ombud?

Alla som deltagit i Bildas verksamhet under året kan föreslå ombud, så länge verksamheten har skett utan samverkan med någon av Bildas medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerna utser egna ombud till stämman.

Vem kan jag föreslå?

Du kan föreslå vem du vill. Föreslå någon som du tror kan föra fram det du brinner för på ett bra sätt. Den du föreslår behöver inte ha deltagit i Bildas verksamhet.

Vad händer med mitt förslag?

Först kollar vi om den som skickat in förslaget har deltagit i Bildas verksamhet. Sedan lämnas alla förslag till Bildas valberedning. Valberedningen väljer sedan ut ombud bland förslagen.

Vad gör den som blir ombud?

Som ombud deltar du i regionstämman i den region där du blivit föreslagen och utsedd av valberedningen. Det är ombuden har rösträtt i stämman.

De viktiga punkterna som det fattas beslut om i en stämma är:

  • Ansvarsfrihet för regionstyrelsens ledamöter.
  • Val av ordförande för regionstyrelsen.
  • Val av övriga ledamöter i styrelsen.
  • Val av revisorer.
  • Långsiktig verksamhetsinriktning.
  • Eventuella motioner.

Innan stämman får du handlingarna hemskickade där du ser de olika förslagen som det ska fattas beslut om. Att vara ombud i stämman är ett förtroendeuppdrag och ingen ersättning utgår till ombuden.

Lämna en motion

Ett annat sätt att påverka är att lämna ett förslag till regionstämman i form av en motion. Alla som deltagit i någon av Bildas verksamheter kan lämna motioner till regionernas stämmor.

Hit kan du skicka din motion

Du skickar motioner till regionchefen i den region där verksamheten du deltagit i genomfördes.

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.

Regionstämmor

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Mitt 2024

Använd din demokratiska rättighet att vara med, påverka och sikta mot framtiden tillsammans. 2024 års regionstämma kommer att hållas lördag den 13 april i Rä...

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Sydöst 2024

Utnyttja din demokratiska rättighet att vara med att påverka och sikta mot framtiden tillsammans. 2024 års regionstämma kommer att hållas lördag den 13/4 i d...

  • Allmän information

Regionstämma Bilda Nord 2024

Använd din demokratiska rättighet att vara med att påverka och sikta mot framtiden tillsammans. Regionstämma 2024 kommer att hållas lördag den 13/4 i hybridf...