Skip to main content

Regionstämma Bilda Sydöst 2024

Uppdaterad:

Utnyttja din demokratiska rättighet att vara med att påverka och sikta mot framtiden tillsammans. 2024 års regionstämma kommer att hållas lördag den 13/4 i digital form. Redan idag kan du nominera kandidater, lämna in motioner, anmäla intresse som deltagarombud och ni som medlemsorganisationer utse ombud.

När? Lördag den 13 april kl 10.00 – 12.30.

Var? För att ge så många som möjligt chansen att delta möts vi resfritt och digitalt.
Länk till stämman kommer att skickas ut i god tid innan mötet tillsammans med detaljerad information om möteshandlingar.

Varför? Vi lever i osäkra tider. Krig och konflikter i vår omvärld påverkar oss alla på olika sätt. I Sverige ökar polariseringen och den demokrati vi tar för självklar utmanas av krafter som vill begränsa mänskliga fri- och rättigheter. Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga i vår vardag och ofrivillig ensamhet och utanförskap är en tung börda för många att bära.

Tillsammans med er i de församlingar och föreningar som är våra medlemmar vill vi i Bilda vara en motståndsrörelse, en gemenskap som genom bildning, utbildning och kultur ger människor hopp, gemenskap och kunskaper som hjälper oss att tillsammans förstå vad som händer i vår värld och vad vi kan göra åt det. Under det sista året har folkbildningens villkor förändrats snabbt. Stora neddragningar av statsbidragen till studieförbunden och nya regelverk gör att arbetssätt och formerna för stöd till medlemsorganisationer och andra samverkansparter kommer förändras på många sätt. I samband med stämman vill vi få chansen att berätta för er om vad som händer och diskutera hur vi kan arbeta framåt tillsammans. För folkbildningen, vi tillsammans, behövs kanske mer än någonsin! Så ta chansen att vara med och lyssna och bidra!

Vilka får delta i regionstämman?

Ombud för medlemsorganisationer
Regionens medlemsorganisationer har rätt att utse och skicka två ombud var. Ombud har rätt att yttra sig på stämman, komma med förslag samt delta i beslut.

Övriga närvarande
Alla medlemmar i våra medlemsorganisationer samt deltagare i hela vår verksamhet har rätt att delta i stämman med yttranderätt. Deltagare i Bildas verksamhet har även förslagsrätt.

Är du osäker på om din organisation är medlem i Bilda Sydöst?
Om din förening/församling tillhör någon av Bildas nationella medlemsorganisationer så är ni också medlemmar i Bilda Sydöst. Är det fortfarande oklart, kontakta oss så reder vi ut det tillsammans!

Deltagarombud – icke medlemsanknuten verksamhet
Även du/ni som spelar i band eller deltar i annan Bilda-verksamhet utan att vara medlemmar kan vara med och rösta och påverka. Enligt våra stadgar får upp till 20 deltagarombud delta i regionstämman med rösträtt. Du som är intresserad av att vara med på stämman som deltagarombud kan anmäla detta senast 18 februari till tf. regionchef Fredrik Junhammar via mail: fredrik [email protected]

Nomineringar, motioner, frågor och valberedning

Motioner till regionstämman
Alla medlemsorganisationer samt alla som deltagit i Bildas verksamhet studieverksamhet under föregående eller innevarande verksamhetsår kan skicka motioner till stämman.

Skicka din/er motion till styrelsen senast den 23 februari till:

Studieförbundet Bilda Sydöst
Regionstyrelsen/Fredrik Junhammar
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping

eller

[email protected]
Skriv: ”Motion till Regionstämman 2024” i ämnesraden.

Nominera kandidater till regionstyrelsen 
Medlemsorganisationer samt lokala och regionala Bildagrupper äger rätt att nominera kandidater till regionstyrelsen. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast 25 februari 2024 och skickas per mejl till valberedningens ordförande Birgitta Johansson, [email protected]  Valberedningen går sedan igenom nomineringarna och upprättar valberedningens förslag till regionstämman 2024 som fattar beslut.

Valberedningen strävar efter att styrelsen som helhet ska ha kompetens inom profilområdena kyrka, kultur och samhälle samt ha nätverk i folkbildning och samhälle. Valberedningen går sedan igenom anmälningarna och föreslår vilka som ska bli ombud. Deras uppgift är att se till att olika delar verksamheten blir representerade.

Valberedningen har även till uppgift att nominera revisorer samt föreslå presidium för regionstämman.

Nominera kandidater till valberedningen
Medlemsorganisationer och samverkansparter bidrar till valberedningens arbete genom att lämna förslag på styrelsemedlemmar samt kontaktuppgifter till dessa är välkomna att göra det. Förslag till ledamöter i valberedningen lämnas till regionstyrelsens ordförande Magnus Broomé [email protected] senast den 25 februari 2024.

Anmälan till Bilda Sydösts regionstämma
mail: [email protected]
036-34 21 00

Praktisk information

Handlingar
Handlingar till stämman skickas ut via e-post till anmälda ombud, senast 15 dagar före stämman.

Frågor
Vid frågor inför stämman är du välkommen att maila till regionchef Mattias Ingeson eller tf. regionchef Fredrik Junhammar
E-post: [email protected], [email protected]

 

Varmt välkommen med din anmälan!
Magnus Broomé, regionordförande Bilda Sydöst
Mattias Ingeson, regionchef Bilda Sydöst
Fredrik Junhammar, tf regionchef Bilda Sydöst (fr o m 240201)