Skip to main content

Regionstämma Bilda Mitt 2022

Uppdaterad:

Varmt välkommen till Bilda Mitts regionstämma! 2022 firar Bilda 75 år och stämman blir ett tillfälle att både fira, men också att sikta mot framtiden tillsammans.

Samuel Gustafsson, förbundsrektor på Studieförbundet Bilda och Cecilia Hjorth Attefall, förbundsordförande för Studieförbundet Bilda och kommunpolitiker i Jönköping är på plats i Östersund och kommer att tala om Bildas och folkbildningens roll, nu och framåt.

Soy Johansson, vinnare av Musikschlaget 2015 uppträder för oss. Soy är en kreativ musiker med självbiografiska och genuina låttexter. Hon har med sin musik och sina personliga berättelser under flera år turnerat runt på olika scener och i kyrkosammanhang.

Läs mer www.musikschlaget.se

 

LÖRDAG 9 APRIL 2022
KLOCKAN 12.00
PINGSTKYRKAN I ÖSTERSUND

Handlingar till stämman kommer att skickas ut till anmälda ombud senast 15 dagar före stämman.

Alla medlemmar i Bilda Mitts medlemsorganisationer (MO) har rätt att delta i stämman med yttranderätt men inte med rösträtt.

Nomineringar

Senast 18 februari
Nomineringar för val till regionstyrelse, revisor och valberedning ska vara valberedningen tillhanda senast 18 februari 2022.
Valberedningen består av Kerstin Sonnbäck, [email protected] och Janne Marklund, [email protected]

Ombud

Senast 28 februari
Alla medlemsorganisationer (MO) har rätt att skicka två röstberättigade ombud.
Förslag på ombud ska skickas till regionchef John Staffas senast 25 februari 2022 och sedan är det valberedningen som utser ombuden.

Deltagarombud

Senast 28 februari
OBS! Enligt stadgarna kan deltagare i icke MO-verksamhet utse ombud till stämman. Det betyder att även du/ni som spelar i band eller deltar i annan Bilda-verksamhet utan att vara medlemmar (MO) kan vara med och rösta och påverka. Du som är intresserad av att vara med på stämman som deltagarombud kan anmäla detta senast 25 februari 2022 till regionchef John Staffas.

Motioner

Senast 1 mars
Motioner till stämman ska vara regionstyrelsen tillhanda senast 1 mars 2022.
Skicka till regionchef John Staffas.

Frågor

Senast 25 mars
Det är möjligt att ställa frågor till regionstyrelsen för muntligt besvarande i stämman. Dessa frågor ska vara regionstyrelsen tillhanda senast 25 mars 2022.
Skicka till regionchef John Staffas.

Delta på distans

Vid behov kommer vi att göra det möjligt att delta i regionstämman på våra kontor i Sundsvall, Söderhamn och Borlänge. När ni anmäler ombud som vill delta digitalt i regionstämman så ange på vilket kontor man vill delta från.

 

Anmälan skickas eller mejlas till:

Bilda Mitt, Box 119, 826 23 Söderhamn, telefon 0270-62800.

Prata med Pia Thunborg, Annika Rönning eller Marie Hedström.

E-post:  [email protected] , [email protected] [email protected]

Ange eventuella allergier eller dylikt vid anmälan.


Välkomna till Östersund eller digitalt!