Skip to main content

Svenska för utlandsfödda föräldrar

Uppdaterad:

Som studieförbund har vi i uppdrag att göra studiecirklar som stärker utlandsfödda föräldrar i svenska språket. Huvudsaklig målgrupp är personer som är hemma med barn.

Inom målgruppen finns ett stort behov av att bli trygg med att prata svenska.

Detta uppdrag är inriktat på personer med svenskt personnummer som är hemma med barn.

Exempel på verksamhet är ”sjung med ditt barn”-stunder, olika former av samtalsgrupper, eller språkcaféer. Verksamheten passar bra att genomföra i form av både fysiska och digitala möten.

Vissa grupper passar på att öva svenska genom att samtidigt prata om andra viktiga frågor som till exempel föräldraskap, att komma som familj från ett annat land, vara förälder i det svenska samhället eller om den svenska skolan.

För att komma igång med liknande verksamhet kan Bilda bidra med material, stöttning och fortbildning av cirkelledare, arvode till cirkelledare eller barnpassning, kontaktskapande med olika parter i till exempel en kommun, eller marknadsföring.

Hör gärna av er för att få tips eller bolla idéer!