Skip to main content

Språkcafé i Örtagårdskyrkan i Arboga

Uppdaterad:

I Örtagårdskyrkan i Arboga samlas man från olika länder och världsdelar för att träna på det svenska språket tillsammans.

En dag i veckan bjuder man in till ett omtyckt och välbesökt språkcafé. Här bjuds man på fika, sjunger på lätt svenska samt pratar med varandra, antingen på dagens tema eller bara fritt. Språkcafé är ett bra tillfälle för etablerade svenskar och nyanlända att lära känna varandra och man har sett att många vänskapsband skapas under dessa möten.

”Bilda är viktigt för oss i vårt integrationsarbete. Vi har haft ledardagar, nu senast ”Sjung Språket”, vi får bra material att använda vid samlingar och vi får råd, stöd och uppmuntran från Bildas kunniga och inspirerande personal.”

– Britt Lundberg, eldsjäl och samordnare av språkverksamheten i Örtagårdskyrkan