Skip to main content

Bli högläsare

Högläsning skapar gemenskap, väcker tankar, känslor och minnen, håller sinnet igång hos äldre människor. Att sitta mitt emot någon som läser högt kan vara ovärderligt. Det blir inte bara ett möte med böcker och ord, utan också ett fysiskt möte med någon som tar sig tid och ger av sig själv. Vill du bli vår högläsare?

Vi arrangerar högläsning främst för äldre människor och personer med demens, men också för personer med svenska som andraspråk eller olika funktionsvariationer. Tycker du om att uttrycka dig, läsa högt och träffa människor så kanske du ska bli en av våra högläsare?

Så här går högläsning till

  • Du högläser främst på äldreboenden och dagverksamheter via kommunen.
  • Du får utbildning och material via oss på Bilda.
  • Du bestämmer själv hur aktiv du vill och har möjlighet att vara.
  • Vi sätter dig i kontakt med platser och tillfällen att högläsa på.

Så här kommer du igång

Ta kontakt med Kristoffer Fredriksson om du vill bli högläsare. Kontaktuppgifter till Kristoffer finns här på sidan.

 

Utbildning och inspiration

För att vara högläsare inom Bilda är det viktigt att du har ett stort intresse för människor. Du får en kostnadsfri och inspirerande utbildning för att komma igång som högläsare, där vi bland annat går igenom:

  • Vilken typ av böcker som passar utifrån olika målgrupper
  • Hur du skapar en god läsestund, till exempel val av plats
  • Hur du hanterar en grupp och olika situationer/personer
  • Samtalstips och samtalsunderlag som kan användas för att prata om boken

Det handlar sällan om att ”läsa ut boken” utan mer om samspelet och det som händer i stunden. Läsestunden är minst lika lyckad även om ni bara kommer till tredje sidan, kanske slutar ni läsa och böjar prata istället. Många gånger är högläsning ett redskap som tillfälligt kan väcka minnen och leda till samtal.

Reportage: kultur påverkar hälsan i positiv riktning

Cathrine Enqvist, verksamhetsutvecklare på Bilda:

”Det finns mycket forskat kring vilken inverkan kultur har för hälsan och tillfrisknandet. Hjärnan innehar många kopplingar och är en avancerad kroppsdel. Det är viktigt att den får aktiveras genom att delta i olika kulturaktiviteter, helst varje dag. Och när de äldre inte klarar av att ta sig till kulturaktiviteterna, måste kulturen få komma ut till boendena istället. ”