Skip to main content
Högläsning

Högläsning

Gemenskap, väcka tankar, känslor och minnen, hålla sinnet igång hos äldre människor, allt det gör högläsning. För den fjärdedel av Sveriges befolkning som har svårt att läsa kan det vara ovärderligt att sitta mitt emot någon som läser högt. Det blir inte bara ett möte med böcker och ord, utan också ett fysiskt möte med någon som tar sig tid och ger av sig själv.

Nya möjligheter till stimulans och högre livskvalitet

Bildas högläsning är utformad för äldre människor, personer med demens eller med svenska som andraspråk och olika funktionsnedsättningar för att skapa gemenskap, väcka känslor och tankar. Fokus läggs på samspelet och det som händer i stunden. Forskning visar att kulturaktiviteter som bland annat högläsning ger en förbättrad hälsa, mindre oro och ett ökat välbefinnande. Kan man inte eller orkar inte läsa själv ger högläsning lyssnaren nya möjligheter till stimulans, lärande, närhet och högre livskvalitet.

Högläsning online

Med högläsning online finns möjligheten att lyssna till och titta på 16 högläsningsprogram om 15 – 30 minuter vardera med 7 av våra högläsare från Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. De delar på egna reflektioner och minnen som varvas med kortare texter. Dessa finns tillgängliga via Studieförbundet Bildas Youtube-kanal som du hittar här.

Öka välbefinnandet med Bildas högläsare

Mer inom högläsning

Vill du bli högläsare?

Studieförbundet Bilda erbjuder utbildning för att komma igång som högläsare med tips på böcker som passar för olika typer av målgrupper, hur du skapar en god läsestund och samtalstips med samtalsunderlag som kan användas för att prata om boken.

Bli högläsare

Se alla högläsningsfilmerna

På vår Youtube-kanal hittar du alla filmer.

Till vår Youtube-kanal

För äldreboende i Umeå

Jobbar du på ett äldreboende i Umeå? Kontakta Kristoffer Fredriksson för att veta mer om vad Bilda kan erbjuda inom området kultur och hälsa för äldre! Och hur du kan använda högläsningsfilmerna för att väcka tankar, minnen och samtal till liv!

Kristoffer Fredriksson

För äldreboende i Skellefteå

Jobbar du på ett äldreboende i Skellefteå? Kontakta Cathrine Enqvist för att veta mer om vad Bilda kan erbjuda inom området kultur och hälsa för äldre! Och hur du kan använda högläsningsfilmerna för att väcka tankar, minnen och samtal till liv!

Cathrine Enqvist

Kontaktpersoner

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).