Skip to main content

Essence of HipHop- Community, culture and learning environments

Uppdaterad:

Essence of HipHop är ett community. Ett nätverk av unga, eldsjälar, kulturbärare, ideella organisationer och statliga verksamheter. Konceptet fokuserar på unga kreatörer, konstnärer och artister mellan 13-30 år. Essence är för dig som har passion för HipHop.

– Vi har startat detta nätverk med olika organisationer och nyckelpersoner inom urban kultur för att fånga upp ungdomar som vill utvecklas/hålla på med sitt element. Detta gör vi genom att dela lokaler, metoder och kontakter/resurser med varandra, berättar Abraham Fraiman, verksamhetsutvecklare på Bilda.

Essence of Hiphop är en omfattande modell och arbetssätt för att genom Hiphopkulturen arbeta med unga från socioekonomiskt utsatta områden. Syftet är att skapa ett positivt och utvecklande sammanhang för dessa unga där de kan arbeta med sin självbild, få en kreativ hobby och plattform att sprida sina berättelser från samt genom detta öka deras välmående.

Hur funkar det då?
Du mellan 13-30 år kan bli medlem i Essence of HipHop. Som medlem får du tillgång till lokaler, utrustning, lärarledda kurser, events, workshops och ledarskapsutbildningar. Ett medlemskap i Essence of HipHop kostar 100kr/år. Personer mellan 13-30 år som är intresserade av lärarledda kurser inom HipHop kan vända sig till Kfum Fryshuset Fritid Väst för att få tillgång till lokaler och workshops och ledarskapsutbildningar. Du som vill vara med och arrangera ett HipHop-café eller åka på ”HipHop och Hälsa”-läger kan vända dig till 1200kvadrat Ungdomens hus.

Vill du bli medlem?  Ansök här

Organisationer, skolor, fritidsgårdar m.fl. är även varmt välkomna att bli medlemmar i detta nätverk.

Bakgrund
2017 gjordes ett pilotprojekt med tre satsningar: ”Hiphop café” på 1200 kvadrat i Frölunda, ”Hiphop och Hälsa” läger på Tjörn och kunskapshöjande kurser för unga på Fryshuset Väst i Kviberg (ungdomsförening KFUM Fryshuset Fritid Väst) med mycket goda resultat.Sedan dess har arbetet att utveckla och genomföra dessa verksamheter fortsatt och nätverket har även fokuserat på att knyta till sig fler samarbetspartners och skapa fler mötesplatser där unga kan utvecklas genom sin passion. En skräddarsydd ledarskapsutbildning har även utformats för att passa unga ledare inom hiphopkulturen och genomförs i samband med ”HipHop och Hälsa”- lägret.

Projektet startades av Fryshuset Väst, Studieförbundet Bilda Sydväst och 1200 Kvadrat Ungdomens hus (Göteborg stad). Idag ingår ett flertal organisationer och föreningar i nätverket.

Essence of HipHop camp