Skip to main content

Essence of HipHop- festival

Uppdaterad:

Essence of HipHop är ett community. Ett nätverk av unga, eldsjälar, kulturbärare, ideella organisationer och statliga verksamheter. Konceptet fokuserar på unga kreatörer, konstnärer och artister mellan 13-30 år. Essence är för dig som har passion för HipHop.

Festivalen skapas primärt av, med och för konstnärer, dansare, musiker, författare, kreatörer och ämnar till att skapa ett starkare samt bredare kulturliv i Göteborg. Festivalen grundar sig i behovet av en gemensam plattform för deltagande inom Hiphop kultur. I dagsläget finns en etablerad men splittrad kultur i Göteborg med svårigheter för samverkan. Lokalt och nationellt finns ett flertal organisationer och föreningar som arbetar med kulturen. Det finns dock ingen samverkansmodell för samarbete. Festivalens koncept som plattform bygger på att förverkliga en långsiktig modell där målgruppen tillsammans kan ha roligt, utvecklas, skapa och möjliggöra för nya idéer och samarbeten. Under festivalen samlas HipHopens fyra element i workshops, föreläsningar, battles, cyphers och framträdanden. Hiphopen har en unik förmåga att föra samman människor oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet, religion socioekonomisk och politisk ställning. Det är en av få kulturer som globalt fungerar gränsöverskridande i praktiken.

Essence of HipHop Festival är en deltagarfestival med tre fokusområden:
Del 1 – prova på verksamhet där vi erbjuder kreativa workshop inom urbankultur ( hiphop )
Del 2 –  live framträdanden ( konserter ) där vi vill lyfta fram förebilder och lokala artister samt ett internationellt framträdande.
Del 3 – Ledarutveckling där vi under året jobbar med att utveckla och stötta unga ledare som får möjligheten att hjälpa till i planering och genomförande av denna festival.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!