Skip to main content

Enskilda grupper

Uppdaterad:

Är ni en grupp som vill ha en studiecirkel ihop kan ni göra den i samverkan med oss. Det kan vara ett band, en kör, en bokcirkel eller en hantverksgrupp.

Vi vill hjälpa människor att söka kunskap, uttrycka sig, och utvecklas tillsammans med andra.

En grupp personer med liknande intressen som träffas för att lära av varandra kan bli en en studiecirkel. Hos oss är det ni som skapar innehållet – och vi stöttar er.

Våra verksamhetsutvecklare är specialister på folkbildning och kan bidra med pedagogiska metoder och tips. Ni kan till exempel få tips om hur ni får alla att  känna sig delaktiga och  trygga i gruppen. De har också specialkompetens inom det område de arbetar med.

Genom oss får du till exempel:

  • tillgång till våra verksamhetsutvecklares expertis
  • tips på pedagogiskt material, studieguider och studiemateria.
  • möjlighet att låna utrustning.
  • tillgång till  lokaler till ett rabatterat pris.
  • kontakt med andra grupper och samarbetsparter.