Skip to main content

Samtalsguide till boken När larmet tystnar hörs tonen

Uppdaterad:

Att möta varandra via en bok ger oss nya perspektiv, utmanar oss och vi växer som människor och i gemenskap med varandra.

Detta tar vi fasta på i läsarsatsningen ”Vi läser”, då vi närmar oss frågor kring tro och livstolkning med en bok och ett pågående boksamtal. Andra boken ut är När larmet tystnar hörs tonen, skriven av Sofia Camnerin. I denna samtalsguide får ni stöd i era samtal kring boken.