Skip to main content

Ledarhandledning för smågruppsledarutbildning

Uppdaterad:

Den lilla gruppen som träffas regelbundet och som i mötet med varandra ger växtkraft och energi.

Med ”den lilla gruppen” avses alltifrån hemgrupper som möts för att reflektera över kommande gudstjänst, cellgrupper som läser en bok eller en bibelstudiegrupp. Det kan också vara Alphaledare som vill få tips och råd för att utvecklas i sin gruppledarroll.

Nya ledare och utbildningar för församlingens smågruppsledare efterfrågas mer och mer. Därför har Bilda valt att ge ut ett material som särskilt vänder sig till smågruppsledare i församlingen. Materialet har också hämtat inspiration från Bildas metoder och övriga material.

Om materialet

Materialet bygger på Bildas cirkelledarutbildning Lära för att leda och är skräddarsytt för att utbilda smågruppsledare i församlingen. Det behandlar bland annat ledarskap, gruppen och grupprocesser, självkännedom och att leda det goda samtalet. Det innehåller också en hel del kopieringsunderlag.

Materialet gör sig bäst när man använder det i samband med kurser. Författaren är Håkan Kenne, pastor inom EFK i Landskrona och även lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi.

Fler material och metoder

Svenska med sång
  • Material och metoder

Svenska med sång

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång.

Tro och TV-serier
  • Material och metoder

Tro och TV-serier

Materialet är tänkt att bygga en bro mellan något du och andra redan gör, serietittande, och den kristna tron. Genom att titta, ställa frågor och lyssna på v...