Skip to main content

Studiehandledning till den katolska socialläran

Uppdaterad:

Att läsa, fundera över och prata om sociallärans texter visar oss hur vi kan leva i Kristi efterföljd och vara en levande livgivande del av Kristi kropp. Socialläran har inspirerat till fredslösningar, socialt arbete och demokratiska reformer och har spelat en stor roll för den europeiska tanketraditionens gemenskap.

Studiematerialet består av fem fristående delar med varsitt tema och är tänkt att kunna användas i församlingar och lekmannagrupper. Den hör ihop med volymen Den katolska socialläran. Dokument 1891–2015 (Veritas Förlag 2019.)

Den kompletta studiehandledningen, som har utarbetats av verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda i samarbete med Veritas Förlag, består av fem fristående studiecirklar.

  • Guds generalplan är kärlek presenterar socialläran och dess principer
  • Från familj till det internationella samfundet tar upp hur vi lever i samhället som kristna
  • Jorden vårt hem – en ekologi för hela skapelsen behand- lar hållbarhet ur socialt och klimatperspekti.
  • Att leva tillsammans tar upp mänskliga rättigheter, rasism, diskriminering och ekonomisk ojämlikhet
  •  Människans arbete behandlar kyrkans syn på arbete

Studiehandledningarna är skrivna av lekmän för lekmän. De är tänkta att användas ute i församlingar och i studiegrupper. Alla behöver inte läsa allting och ni kommer att upptäcka att texterna ofta är förvånansvärt lättillgängliga.

Var beredd på att bli både förundrad och överraskad!